Przypomnę, że w mojej wersji systemu rankingowego, gdy drużyna nie rozgrywa żadnych meczów, punkty rankingowe pozostają u niej bez zmian. Dlatego nie widzę większego sensu pulikowania listy rankingowej w okresie, gdy najsilniejsze zespoły nie grają.

 Przypomnę również znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

Rank1  -   Ranking łączny przed meczem.
RankDWS  -  Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingien domowym a  rankingien wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.
RR  -  Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.
PT   -   składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.
W  -  Wynik meczu.
PW  -  Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.
Rank2  -  Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.
M1  -  Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.
M2 
-  Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                         Mecze rozegrane w dniach 07.06-18.07.2018

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2018-06-07 Korea Płd.            588,55  294,27N  -0,72   0,07  0   0,00  588,62   50   43
tow.       Boliwia               589,98  294,99N   0,72  -0,07  0   0,00  589,91   43   49

2018-06-07 Indie                 571,80  288,07D  -0,18   0,02  1  -0,50  571,32  151  151
tow.       Nowa Zelandia         581,70  288,25W   0,18  -0,02  2   0,50  582,18   86   86

2018-06-07 Anglia                597,76  299,70D   5,17  -0,48  2   0,75  598,03    9   11
tow.       Kostaryka             591,73  294,53W  -5,17   0,48  0  -0,75  591,46   32   34

2018-06-07 Portugalia            598,58  299,29D  10,97  -0,83  3   0,87  598,62    6    8
tow.       Algieria              581,01  288,32W -10,97   0,83  0  -0,87  580,97   93   93

2018-06-07 Islandia              593,02  298,16D   3,70  -0,35  2   0,00  592,67   24   35
tow.       Ghana                 586,85  294,46W  -3,70   0,35  2   0,00  587,20   59   55

2018-06-07 Urugwaj               596,17  299,78D   8,19  -0,69  3   0,87  596,35   15   10
tow.       Uzbekistan            585,18  291,59W  -8,19   0,69  0  -0,87  585,00   66   65

2018-06-07 Tajwan                565,93  282,96N  -6,10   0,55  0  -0,93  565,55  176  178
tow.       Kenia                 578,12  289,06N   6,10  -0,55  4   0,93  578,50  119  119

2018-06-08 Afryka Płd.           584,38  291,94D   3,21  -0,31  3   0,87  584,94   71   67
tow.       Botswana              578,64  288,73W  -3,21   0,31  0  -0,87  578,08  116  117

2018-06-08 Iran                  592,55  296,27N   6,54  -0,59  1   0,50  592,46   27   19
tow.       Litwa                 579,46  289,73N  -6,54   0,59  0  -0,50  579,55  109  111

2018-06-08 Chorwacja             596,27  299,80D   4,91  -0,46  2   0,50  596,31   14    5
tow.       Senegal               591,24  294,89W  -4,91   0,46  1  -0,50  591,20   35   30

2018-06-08 Szwajcaria            596,78  298,29D   3,52  -0,34  3   0,87  597,31   11   13
tow.       Japonia               588,07  294,77W  -3,52   0,34  0  -0,87  587,54   53   45

2018-06-08 Madagaskar            577,66  288,83N   1,08  -0,10  0  -0,50  577,06  121  125
tow.       Lesotho               575,51  287,75N  -1,08   0,10  1   0,50  576,11  133  131

2018-06-08 Niemcy                602,03  301,49D  10,33  -0,80  2   0,50  601,73    3    7
tow.       Arabia Saudyjska      587,22  291,16W -10,33   0,80  1  -0,50  587,52   56   58

2018-06-08 Polska                594,38  297,64D   1,45  -0,14  2   0,00  594,24   18   27
tow.       Chile                 594,37  296,19W  -1,45   0,14  2   0,00  594,51   19   18

2018-06-09 Zambia                583,92  291,96N   1,23  -0,12  2  -0,75  583,05   74   79
tow.       Zimbabwe              581,47  290,73N  -1,23   0,12  4   0,75  582,34   87   84

2018-06-09 Łotwa                 578,55  289,71D   1,45  -0,14  1  -0,75  577,66  117  120
tow.       Azerbejdżan           579,46  288,26W  -1,45   0,14  3   0,75  580,35  108  103

2018-06-09 Węgry                 583,91  293,75D   0,99  -0,10  1  -0,50  583,31   75   78
tow.       Australia             591,40  292,76W  -0,99   0,10  2   0,50  592,00   33   33

2018-06-09 Estonia               582,83  292,46D  -1,66   0,16  1  -0,75  582,24   84   85
tow.       Maroko                592,63  294,12W   1,66  -0,16  3   0,75  593,22   26   25

2018-06-09 Finlandia             588,49  294,70D   2,96  -0,29  2   0,75  588,95   51   50
tow.       Białoruś              582,84  291,74W  -2,96   0,29  0  -0,75  582,38   83   83

2018-06-09 Serbia                593,34  296,67N   1,72  -0,17  5   0,93  594,10   23   20
tow.       Boliwia               589,91  294,95N  -1,72   0,17  1  -0,93  589,15   43   49

2018-06-09 Szwecja               595,03  299,52D   1,38  -0,13  0   0,00  594,90   16   15
tow.       Peru                  598,38  298,14W  -1,38   0,13  0   0,00  598,51    8    9

2018-06-09 Dania                 596,44  297,33D   0,34  -0,03  2   0,75  597,16   13    6
tow.       Meksyk                594,02  296,99W  -0,34   0,03  0  -0,75  593,30   20   23

2018-06-09 Tunezja               589,84  294,92N  -6,30   0,57  0  -0,50  589,91   44   47
tow.       Hiszpania             602,45  301,22N   6,30  -0,57  1   0,50  602,38    2    4

2018-06-09 Francja               599,58  300,15D   7,22  -0,63  1   0,00  598,95    4    2
tow.       USA                   590,29  292,93W  -7,22   0,63  1   0,00  590,92   39   38

2018-06-10 Austria               593,89  298,10D  -4,90   0,46  0  -0,87  593,48   21   22
tow.       Brazylia              606,55  303,00W   4,90  -0,46  3   0,87  606,96    1    1

2018-06-10 Indie                 571,32  287,59D  -0,06   0,00  2   0,75  572,07  151  151
tow.       Kenia                 578,50  287,65W   0,06   0,00  0  -0,75  577,75  119  119

2018-06-11 Senegal               591,20  295,60N   1,29  -0,13  2   0,75  591,82   35   30
tow.       Korea Płd.            588,62  294,31N  -1,29   0,13  0  -0,75  588,00   50   43

2018-06-11 Belgia                598,94  299,72D   5,46  -0,50  4   0,87  599,31    5    3
tow.       Kostaryka             591,46  294,26W  -5,46   0,50  1  -0,87  591,09   32   34

2018-06-12 Japonia               587,54  293,77N  -2,13   0,21  4   0,75  588,50   53   45
tow.       Paragwaj              591,80  295,90N   2,13  -0,21  2  -0,75  590,84   31   39

2018-06-12 Polska                594,24  297,50D   8,68  -0,72  4   0,93  594,45   18   27
tow.       Litwa                 579,55  288,82W  -8,68   0,72  0  -0,93  579,34  109  111

2018-06-14 Rosja                 590,20  295,10N   1,34  -0,27  5   1,93  591,86   40   24
MS         Arabia Saudyjska      587,52  293,76N  -1,34   0,27  0  -1,93  585,86   56   58

2018-06-15 Egipt                 586,70  293,35N  -4,82   0,91  0  -1,00  586,61   62   69
MS         Urugwaj               596,35  298,17N   4,82  -0,91  1   1,00  596,44   15   10

2018-06-15 Maroko                593,22  296,61N   0,38  -0,08  0  -1,00  592,14   26   25
MS         Iran                  592,46  296,23N  -0,38   0,08  1   1,00  593,54   27   19

2018-06-15 Portugalia            598,62  299,31N  -1,88   0,37  3   0,00  598,99    6    8
MS         Hiszpania             602,38  301,19N   1,88  -0,37  3   0,00  602,01    2    4

2018-06-16 Francja               598,95  299,47N   3,47  -0,67  2   1,00  599,28    4    2
MS         Australia             592,00  296,00N  -3,47   0,67  1  -1,00  591,67   33   33

2018-06-16 Argentyna             598,51  299,25N   2,92  -0,57  1   0,00  597,94    7   16
MS         Islandia              592,67  296,33N  -2,92   0,57  1   0,00  593,24   24   35

2018-06-16 Peru                  598,51  299,25N   0,67  -0,13  0  -1,00  597,38    8    9
MS         Dania                 597,16  298,58N  -0,67   0,13  1   1,00  598,29   13    6

2018-06-16 Chorwacja             596,31  298,15N   3,36  -0,65  2   1,50  597,16   14    5
MS         Nigeria               589,58  294,79N  -3,36   0,65  0  -1,50  588,73   46   41

2018-06-17 Kostaryka             591,09  295,54N  -1,51   0,30  0  -1,00  590,39   32   34
MS         Serbia                594,10  297,05N   1,51  -0,30  1   1,00  594,80   23   20

2018-06-17 Niemcy                601,73  300,86N   4,21  -0,80  0  -1,00  599,93    3    7
MS         Meksyk                593,30  296,65N  -4,21   0,80  1   1,00  595,10   20   23

2018-06-17 Brazylia              606,96  303,48N   4,83  -0,91  1   0,00  606,05    1    1
MS         Szwajcaria            597,31  298,65N  -4,83   0,91  1   0,00  598,22   11   13

2018-06-18 Szwecja               594,90  297,45N   3,45  -0,67  1   1,00  595,23   16   15
MS         Korea Płd.            588,00  294,00N  -3,45   0,67  0  -1,00  587,67   50   43

2018-06-18 Belgia                599,31  299,65N   5,55  -1,03  3   1,75  600,03    5    3
MS         Panama                588,21  294,10N  -5,55   1,03  0  -1,75  587,49   52   63

2018-06-18 Tunezja               589,91  294,95N  -4,06   0,78  1  -1,00  589,69   44   47
MS         Anglia                598,03  299,01N   4,06  -0,78  2   1,00  598,25    9   11

2018-06-19 Kolumbia              596,72  298,36N   4,11  -0,79  1  -1,00  594,93   12   12
MS         Japonia               588,50  294,25N  -4,11   0,79  2   1,00  590,29   53   45

2018-06-19 Polska                594,45  297,22N   1,31  -0,26  1  -1,00  593,19   18   27
MS         Senegal               591,82  295,91N  -1,31   0,26  2   1,00  593,08   35   30

2018-06-19 Rosja                 591,86  295,93N   2,63  -0,51  3   1,50  592,85   40   24
MS         Egipt                 586,61  293,30N  -2,63   0,51  1  -1,50  585,62   62   69

2018-06-20 Portugalia            598,99  299,49N   3,42  -0,66  1   1,00  599,33    6    8
MS         Maroko                592,14  296,07N  -3,42   0,66  0  -1,00  591,80   26   25

2018-06-20 Urugwaj               596,44  298,22N   5,29  -0,99  1   1,00  596,45   15   10
MS         Arabia Saudyjska      585,86  292,93N  -5,29   0,99  0  -1,00  585,85   56   58

2018-06-20 Iran                  593,54  296,77N  -4,23   0,81  0  -1,00  593,35   27   19
MS         Hiszpania             602,01  301,00N   4,23  -0,81  1   1,00  602,20    2    4

2018-06-21 Dania                 598,29  299,14N   3,31  -0,64  1   0,00  597,65   13    6
MS         Australia             591,67  295,83N  -3,31   0,64  1   0,00  592,31   33   33

2018-06-21 Francja               599,28  299,64N   0,95  -0,19  1   1,00  600,09    4    2
MS         Peru                  597,38  298,69N  -0,95   0,19  0  -1,00  596,57    8    9

2018-06-21 Argentyna             597,94  298,97N   0,39  -0,08  0  -1,75  596,11    7   16
MS         Chorwacja             597,16  298,58N  -0,39   0,08  3   1,75  598,99   14    5

2018-06-22 Brazylia              606,05  303,02N   7,83  -1,35  2   1,50  606,20    1    1
MS         Kostaryka             590,39  295,19N  -7,83   1,35  0  -1,50  590,24   32   34

2018-06-22 Nigeria               588,73  294,36N  -2,26   0,44  2   1,50  590,67   46   41
MS         Islandia              593,24  296,62N   2,26  -0,44  0  -1,50  591,30   24   35

2018-06-22 Serbia                594,80  297,40N  -1,71   0,34  1  -1,00  594,14   23   20
MS         Szwajcaria            598,22  299,11N   1,71  -0,34  2   1,00  598,88   11   13

2018-06-23 Belgia                600,03  300,01N   5,17  -0,97  5   1,87  600,93    5    3
MS         Tunezja               589,69  294,84N  -5,17   0,97  1  -1,87  588,79   44   47

2018-06-23 Korea Płd.            587,67  293,83N  -3,72   0,72  1  -1,00  587,39   50   43
MS         Meksyk                595,10  297,55N   3,72  -0,72  2   1,00  595,38   20   23

2018-06-23 Niemcy                599,93  299,96N   2,35  -0,46  2   1,00  600,47    3    7
MS         Szwecja               595,23  297,61N  -2,35   0,46  1  -1,00  594,69   16   15

2018-06-24 Anglia                598,25  299,12N   5,38  -1,00  5   1,87  599,12    9   11
MS         Panama                587,49  293,74N  -5,38   1,00  1  -1,87  586,62   52   63

2018-06-24 Japonia               590,29  295,14N  -1,40   0,28  2   0,00  590,57   53   45
MS         Senegal               593,08  296,54N   1,40  -0,28  2   0,00  592,80   35   30

2018-06-24 Polska                593,19  296,59N  -0,87   0,17  0  -1,75  591,61   18   27
MS         Kolumbia              594,93  297,46N   0,87  -0,17  3   1,75  596,51   12   12

2018-06-25 Rosja                 592,85  296,42N  -1,80   0,36  0  -1,75  591,46   40   24
MS         Urugwaj               596,45  298,22N   1,80  -0,36  3   1,75  597,84   15   10

2018-06-25 Arabia Saudyjska      585,85  292,92N   0,11  -0,02  2   1,00  586,83   56   58
MS         Egipt                 585,62  292,81N  -0,11   0,02  1  -1,00  584,64   62   69

2018-06-25 Iran                  593,35  296,67N  -2,99   0,58  1   0,00  593,93   27   19
MS         Portugalia            599,33  299,66N   2,99  -0,58  1   0,00  598,75    6    8

2018-06-25 Hiszpania             602,20  301,10N   5,20  -0,97  2   0,00  601,23    2    4
MS         Maroko                591,80  295,90N  -5,20   0,97  2   0,00  592,77   26   25

2018-06-26 Australia             592,31  296,15N  -2,13   0,42  0  -1,50  591,23   33   33
MS         Peru                  596,57  298,28N   2,13  -0,42  2   1,50  597,65    8    9

2018-06-26 Dania                 597,65  298,82N  -1,22   0,24  0   0,00  597,89   13    6
MS         Francja               600,09  300,04N   1,22  -0,24  0   0,00  599,85    4    2

2018-06-26 Islandia              591,30  295,65N  -3,84   0,74  1  -1,00  591,04   24   35
MS         Chorwacja             598,99  299,49N   3,84  -0,74  2   1,00  599,25   14    5

2018-06-26 Nigeria               590,67  295,33N  -2,72   0,53  1  -1,00  590,20   46   41
MS         Argentyna             596,11  298,05N   2,72  -0,53  2   1,00  596,58    7   16

2018-06-27 Meksyk                595,38  297,69N   0,35  -0,07  0  -1,75  593,56   20   23
MS         Szwecja               594,69  297,34N  -0,35   0,07  3   1,75  596,51   16   15

2018-06-27 Korea Płd.            587,39  293,69N  -6,54   1,18  2   1,50  590,07   50   43
MS         Niemcy                600,47  300,23N   6,54  -1,18  0  -1,50  597,79    3    7

2018-06-27 Serbia                594,14  297,07N  -6,03   1,10  0  -1,50  593,74   23   20
MS         Brazylia              606,20  303,10N   6,03  -1,10  2   1,50  606,60    1    1

2018-06-27 Szwajcaria            598,88  299,44N   4,32  -0,82  2   0,00  598,06   11   13
MS         Kostaryka             590,24  295,12N  -4,32   0,82  2   0,00  591,06   32   34

2018-06-28 Japonia               590,57  295,28N  -0,52   0,10  0  -1,00  589,67   53   45
MS         Polska                591,61  295,80N   0,52  -0,10  1   1,00  592,51   18   27

2018-06-28 Senegal               592,80  296,40N  -1,85   0,37  0  -1,00  592,17   35   30
MS         Kolumbia              596,51  298,25N   1,85  -0,37  1   1,00  597,14   12   12

2018-06-28 Anglia                599,12  299,56N  -0,90   0,18  0  -1,00  598,30    9   11
MS         Belgia                600,93  300,46N   0,90  -0,18  1   1,00  601,75    5    3

2018-06-28 Panama                586,62  293,31N  -1,08   0,22  1  -1,00  585,84   52   63
MS         Tunezja               588,79  294,39N   1,08  -0,22  2   1,00  589,57   44   47

2018-06-30 Francja               599,85  299,92N   1,63  -0,32  4   1,00  600,53    4    2
MS         Argentyna             596,58  298,29N  -1,63   0,32  3  -1,00  595,90    7   16

2018-06-30 Urugwaj               597,84  298,92N  -0,45   0,09  2   1,00  598,93   15   10
MS         Portugalia            598,75  299,37N   0,45  -0,09  1  -1,00  597,66    6    8

2018-07-01 Rosja                 591,46  295,73N  -4,88   0,92  1   0,00  592,38   40   24
MS         Hiszpania             601,23  300,61N   4,88  -0,92  1   0,00  600,31    2    4

2018-07-01 Chorwacja             599,25  299,62N   0,68  -0,14  1   0,00  599,11   14    5
MS         Dania                 597,89  298,94N  -0,68   0,14  1   0,00  598,03   13    6

2018-07-02 Brazylia              606,60  303,30N   6,52  -1,17  2   1,50  606,93    1    1
MS         Meksyk                593,56  296,78N  -6,52   1,17  0  -1,50  593,23   20   23

2018-07-02 Belgia                601,75  300,87N   6,04  -1,10  3   1,00  601,65    5    3
MS         Japonia               589,67  294,83N  -6,04   1,10  2  -1,00  589,77   53   45

2018-07-03 Szwecja               596,51  298,25N  -0,78   0,15  1   1,00  597,66   16   15
MS         Szwajcaria            598,06  299,03N   0,78  -0,15  0  -1,00  596,91   11   13

2018-07-03 Kolumbia              597,14  298,57N  -0,58   0,12  1   0,00  597,26   12   12
MS         Anglia                598,30  299,15N   0,58  -0,12  1   0,00  598,18    9   11

2018-07-05 Malezja               565,68  283,27D  -0,04   0,00  1   0,50  566,18  177  176
tow.       Fidżi                 569,21  283,31W   0,04   0,00  0  -0,50  568,71  167  168

2018-07-06 Urugwaj               598,93  299,46N  -0,80   0,16  0  -1,50  597,59   15   10
MS         Francja               600,53  300,26N   0,80  -0,16  2   1,50  601,87    4    2

2018-07-06 Brazylia              606,93  303,46N   2,64  -0,52  1  -1,00  605,41    1    1
MS         Belgia                601,65  300,82N  -2,64   0,52  2   1,00  603,17    5    3

2018-07-07 Szwecja               597,66  298,83N  -0,26   0,05  0  -1,50  596,21   16   15
MS         Anglia                598,18  299,09N   0,26  -0,05  2   1,50  599,63    9   11

2018-07-07 Rosja                 592,38  296,19N  -3,36   0,65  2   0,00  593,03   40   24
MS         Chorwacja             599,11  299,55N   3,36  -0,65  2   0,00  598,46   14    5

2018-07-10 Francja               601,87  300,93N  -0,65   0,13  1   1,00  603,00    4    2
MS         Belgia                603,17  301,58N   0,65  -0,13  0  -1,00  602,04    5    3

2018-07-10 Chorwacja             598,46  299,23N  -0,58   0,12  2   1,00  599,58   14    5
MS         Anglia                599,63  299,81N   0,58  -0,12  1  -1,00  598,51    9   11

2018-07-14 Belgia                602,04  301,02N   1,77  -0,35  2   1,50  603,19    5    3
MS         Anglia                598,51  299,25N  -1,77   0,35  0  -1,50  597,36    9   11

2018-07-15 Francja               603,00  301,50N   1,71  -0,34  4   1,50  604,16    4    2
MS         Chorwacja             599,58  299,79N  -1,71   0,34  2  -1,50  598,42   14    5

Wiadomo, że obraz potrafi zastąpić 1000 słów. Dlatego, tabelę rankingową podaję poniżej w formie graficznej. W środkowej części skróty nazw drużyn umieszczone są na wysokości odpowiadającej liczbie zdobytych przez nie punktów rankingowych.