Przypomnę, że w mojej wersji systemu rankingowego, gdy drużyna nie rozgrywa żadnych meczów, punkty rankingowe pozostają u niej bez zmian. Dlatego nie widzę większego sensu pulikowania listy rankingowej w okresie, gdy najsilniejsze zespoły nie grają. Punkty rankingowe w systemie Elo odzwierciedlają relatywną siłę gry drużyny. Ażeby obiektywnie ją ocenić musimy poczekać do czasu, gdy dana drużyna rozegra przynajmniej 10 meczów. Dlatego reprezentaję Kosowa dołączyłem dopiero do kwietniowej listy.     

Przypomnę również znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

Rank1  -   Ranking łączny przed meczem.
RankDWS  -  Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingien domowym a  rankingien wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.
RR  -  Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.
PT   -   składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.
W  -  Wynik meczu.
PW  -  Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.
Rank2  -  Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.
M1  -  Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.
M2 
-  Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                         Mecze rozegrane w dniach 23.11-20.12.2017

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2017-11-23 Vanuatu               566,99  285,68D  -5,94   0,54  0  -0,50  567,03  172  171
tow.       Estonia               583,59  291,62W   5,94  -0,54  1   0,50  583,55   77   77

2017-11-25 Indonezja             572,22  285,80D   2,90  -0,28  2   0,50  572,44  151  149
tow.       Gujana                569,76  282,90W  -2,90   0,28  1  -0,50  569,54  164  165

2017-12-01 Laos                  556,21  278,10N  -8,70   0,72  1  -0,75  556,18  194  194
tow.       Filipiny              573,60  286,80N   8,70  -0,72  3   0,75  573,63  142  158

2017-12-02 Tonga                 539,85  269,92N -14,31   0,92  0  -0,99  539,78  210  210
tow.       Wyspy Salomona        568,47  284,23N  14,31  -0,92  8   0,99  568,54  168  167

2017-12-02 Vanuatu               567,03  285,72D  -0,59   0,06  2   0,50  567,59  172  171
tow.       Nowa Kaledonia        573,98  286,31W   0,59  -0,06  1  -0,50  573,42  140  156

2017-12-02 St. Kitts i Nevis     573,56  287,61D   5,43  -0,50  1   0,50  573,56  143  127
tow.       Grenada               566,41  282,18W  -5,43   0,50  0  -0,50  566,41  173  171

2017-12-03 Laos                  556,18  278,09N   0,88  -0,09  2   0,50  556,59  194  194
tow.       Timor Wschodni        554,42  277,21N  -0,88   0,09  1  -0,50  554,01  197  196

2017-12-03 Tajwan                563,62  282,26D  -4,75   0,45  3   0,87  564,94  182  178
tow.       Filipiny              573,63  287,01W   4,75  -0,45  0  -0,87  572,31  142  158

2017-12-03 Libia                 583,12  291,56N   2,49  -0,24  0   0,00  582,88   83   84
tow.       Tanzania              578,14  289,07N  -2,49   0,24  0   0,00  578,38  115  121

2017-12-04 Tajwan                564,94  283,58D   9,28  -0,75  3   0,75  564,94  182  178
tow.       Timor Wschodni        554,01  274,30W  -9,28   0,75  1  -0,75  554,01  197  196

2017-12-04 Uganda                583,49  291,74N   3,49  -0,34  0   0,00  583,15   78   82
tow.       Burundi               576,51  288,25N  -3,49   0,34  0   0,00  576,85  127  127

2017-12-05 Timor Wschodni        554,01  277,00N  -9,15   0,75  1   0,50  555,26  197  196
tow.       Filipiny              572,31  286,15N   9,15  -0,75  0  -0,50  571,06  142  158

2017-12-05 Tajwan                564,94  283,58D   7,78  -0,67  2   0,75  565,02  182  178
tow.       Laos                  556,59  275,80W  -7,78   0,67  0  -0,75  556,51  194  194

2017-12-05 Sudan Płd.            563,88  281,94N  -5,46   0,50  0  -0,87  563,51  181  182
tow.       Etiopia               574,80  287,40N   5,46  -0,50  3   0,87  575,17  136  127

2017-12-05 Kenia                 580,00  291,37D   0,94  -0,09  0   0,00  579,91  103   99
tow.       Libia                 582,88  290,43W  -0,94   0,09  0   0,00  582,97   83   84

2017-12-06 Wyspy Salomona        568,54  284,27N   0,26  -0,02  0   0,00  568,52  168  167
tow.       Fidżi                 568,02  284,01N  -0,26   0,02  0   0,00  568,04  170  166

2017-12-06 Vanuatu               567,59  286,28D  14,81  -0,93  5   0,96  567,62  172  171
tow.       Tonga                 539,78  271,47W -14,81   0,93  0  -0,96  539,75  210  210

2017-12-07 Burundi               576,85  288,42N   0,84  -0,08  4   0,87  577,64  127  127
tow.       Etiopia               575,17  287,58N  -0,84   0,08  1  -0,87  574,38  136  127

2017-12-07 Rwanda                578,07  289,03N  -2,45   0,24  0   0,00  578,31  117  112
tow.       Libia                 582,97  291,48N   2,45  -0,24  0   0,00  582,73   83   84

2017-12-08 Uganda                583,15  291,57N   9,82  -0,78  5   0,93  583,30   78   82
tow.       Sudan Płd.            563,51  281,75N  -9,82   0,78  1  -0,93  563,36  181  182

2017-12-08 Tonga                 539,75  269,87N -16,84   0,96  2  -0,75  539,96  210  210
tow.       Nowa Kaledonia        573,42  286,71N  16,84  -0,96  4   0,75  573,21  140  156

2017-12-08 Vanuatu               567,62  286,31D   3,64  -0,35  1   0,00  567,27  172  171
tow.       Fidżi                 568,04  282,67W  -3,64   0,35  1   0,00  568,39  170  166

2017-12-09 Korea Płd.            588,45  294,22N   1,83  -0,18  2   0,00  588,27   51   46
tow.       Chiny                 584,79  292,39N  -1,83   0,18  2   0,00  584,97   71   71

2017-12-09 Japonia               590,90  295,79D   8,95  -0,74  1   0,50  590,66   38   47
tow.       Korea Płn.            581,02  286,84W  -8,95   0,74  0  -0,50  581,26   95   95

2017-12-09 Rwanda                578,31  289,15N  -0,04   0,00  2   0,50  578,81  117  112
tow.       Tanzania              578,38  289,19N   0,04   0,00  1  -0,50  577,88  115  121

2017-12-10 Etiopia               574,38  287,19N  -4,46   0,42  1   0,00  574,80  136  127
tow.       Uganda                583,30  291,65N   4,46  -0,42  1   0,00  582,88   78   82

2017-12-11 Sudan Płd.            563,36  281,68N  -7,14   0,63  0   0,00  563,99  181  182
tow.       Burundi               577,64  288,82N   7,14  -0,63  0   0,00  577,01  127  127

2017-12-11 Kenia                 579,91  291,28D   2,95  -0,29  1   0,50  580,12  103   99
tow.       Tanzania              577,88  288,33W  -2,95   0,29  0  -0,50  577,67  115  121

2017-12-11 Fidżi                 568,39  284,19N  14,21  -0,92  4   0,93  568,40  170  166
tow.       Tonga                 539,96  269,98N -14,21   0,92  0  -0,93  539,95  210  210

2017-12-12 Korea Płn.            581,26  290,63N  -3,50   0,34  0  -0,50  581,10   95   95
tow.       Korea Płd.            588,27  294,13N   3,50  -0,34  1   0,50  588,43   51   46

2017-12-12 Nowa Kaledonia        573,21  286,60N   2,34  -0,23  0  -0,50  572,48  140  156
tow.       Wyspy Salomona        568,52  284,26N  -2,34   0,23  1   0,50  569,25  168  167

2017-12-12 Japonia               590,66  295,55D   4,14  -0,39  2   0,50  590,77   38   47
tow.       Chiny                 584,97  291,41W  -4,14   0,39  1  -0,50  584,86   71   71

2017-12-14 Kenia                 580,12  291,49D   2,53  -0,25  1   0,50  580,37  103   99
tow.       Burundi               577,01  288,96W  -2,53   0,25  0  -0,50  576,76  127  127

2017-12-14 Katar                 579,65  290,96D   5,51  -0,51  1  -0,50  578,64  108  113
tow.       Liechtenstein         571,65  285,45W  -5,51   0,51  2   0,50  572,66  155  146

2017-12-14 Fidżi                 568,40  284,20N  -2,04   0,20  4   0,87  569,47  170  166
tow.       Nowa Kaledonia        572,48  286,24N   2,04  -0,20  1  -0,87  571,41  140  156

2017-12-15 Vanuatu               567,27  285,96D   3,11  -0,30  3   0,50  567,47  172  171
tow.       Wyspy Salomona        569,25  282,85W  -3,11   0,30  2  -0,50  569,05  168  167

2017-12-16 Chiny                 584,86  292,43N   1,88  -0,18  1   0,00  584,68   71   71
tow.       Korea Płn.            581,10  290,55N  -1,88   0,18  1   0,00  581,28   95   95

2017-12-16 Japonia               590,77  295,66D   4,02  -0,38  1  -0,87  589,52   38   47
tow.       Korea Płd.            588,43  291,64W  -4,02   0,38  4   0,87  589,68   51   46

2017-12-17 Burundi               576,76  288,38N  -3,06   0,30  1  -0,50  576,56  127  127
tow.       Uganda                582,88  291,44N   3,06  -0,30  2   0,50  583,08   78   82

2017-12-18 Bahrajn               578,94  289,51D  -1,59   0,16  0   0,00  579,10  112  110
tow.       Kuwejt                581,80  291,10W   1,59  -0,16  0   0,00  581,64   89   91


                         Mecze rozegrane w dniach 21.12.2017-11.04.2018

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2017-12-22 Oman                  579,27  289,63N  -1,97   0,19  0  -0,50  578,96  109   89
tow.       Zjedn. Emiraty Arab.  583,20  291,60N   1,97  -0,19  1   0,50  583,51   80   85

2017-12-22 Kuwejt                581,64  290,70D  -0,90   0,09  1  -0,50  581,23   91  108
tow.       Arabia Saudyjska      587,36  291,60W   0,90  -0,09  2   0,50  587,77   57   65

2017-12-23 Katar                 578,64  289,32N   3,34  -0,32  4   0,93  579,25  113   98
tow.       Jemen                 571,97  285,98N  -3,34   0,32  0  -0,93  571,36  151  158

2017-12-23 Bahrajn               579,10  289,55N  -3,16   0,31  1   0,00  579,41  110  104
tow.       Irak                  585,42  292,71N   3,16  -0,31  1   0,00  585,11   66   68

2017-12-25 Jordania              581,48  293,14D   2,74  -0,27  1   0,00  581,21   92  102
tow.       Libia                 582,73  290,40W  -2,74   0,27  1   0,00  583,00   84   82

2017-12-25 Zjedn. Emiraty Arab.  583,51  291,75N  -2,13   0,21  0   0,00  583,72   80   85
tow.       Arabia Saudyjska      587,77  293,88N   2,13  -0,21  0   0,00  587,56   57   65

2017-12-25 Kuwejt                581,23  290,29D   2,55  -0,25  0  -0,50  580,48   91  108
tow.       Oman                  578,96  287,74W  -2,55   0,25  1   0,50  579,71  109   89

2017-12-26 Irak                  585,11  292,55N   2,93  -0,28  2   0,50  585,33   66   68
tow.       Katar                 579,25  289,62N  -2,93   0,28  1  -0,50  579,03  113   98

2017-12-26 Jemen                 571,36  285,68N  -4,02   0,38  0  -0,50  571,24  151  158
tow.       Bahrajn               579,41  289,70N   4,02  -0,38  1   0,50  579,53  110  104

2017-12-28 Arabia Saudyjska      587,56  293,78N   3,93  -0,37  0  -0,75  586,44   57   65
tow.       Oman                  579,71  289,85N  -3,93   0,37  2   0,75  580,83  109   89

2017-12-28 Kuwejt                580,48  289,54D   0,16  -0,01  0   0,00  580,47   91  108
tow.       Zjedn. Emiraty Arab.  583,72  289,38W  -0,16   0,01  0   0,00  583,73   80   85

2017-12-29 Irak                  585,33  292,66N   7,04  -0,62  3   0,87  585,58   66   68
tow.       Jemen                 571,24  285,62N  -7,04   0,62  0  -0,87  570,99  151  158

2017-12-29 Katar                 579,03  289,51N  -0,25   0,02  1   0,00  579,05  113   98
tow.       Bahrajn               579,53  289,76N   0,25  -0,02  1   0,00  579,51  110  104

2018-01-02 Oman                  580,83  290,41N   0,66  -0,06  1   0,50  581,27  109   89
tow.       Bahrajn               579,51  289,75N  -0,66   0,06  0  -0,50  579,07  110  104

2018-01-02 Irak                  585,58  292,79N   0,93  -0,09  0   0,00  585,49   66   68
tow.       Zjedn. Emiraty Arab.  583,73  291,86N  -0,93   0,09  0   0,00  583,82   80   85

2018-01-05 Oman                  581,27  290,63N  -1,28   0,12  0   0,00  581,39  109   89
tow.       Zjedn. Emiraty Arab.  583,82  291,91N   1,28  -0,12  0   0,00  583,70   80   85

2018-01-11 Finlandia             588,74  294,37N   3,77  -0,36  2   0,50  588,88   50   49
tow.       Jordania              581,21  290,60N  -3,77   0,36  1  -0,50  581,07   92  102

2018-01-27 Mołdawia              577,74  288,87N  -5,97   0,54  0  -0,50  577,78  118  123
tow.       Korea Płd.            589,68  294,84N   5,97  -0,54  1   0,50  589,64   46   48

2018-01-28 USA                   589,97  296,66D   2,74  -0,27  0   0,00  589,70   42   41
tow.       Bośnia i Hercegowina  591,04  293,92W  -2,74   0,27  0   0,00  591,31   36   32

2018-01-30 Jamajka               584,36  292,18N  -2,64   0,26  2   0,00  584,62   72   74
tow.       Korea Płd.            589,64  294,82N   2,64  -0,26  2   0,00  589,38   46   48

2018-01-30 Azerbejdżan           580,31  290,15N   1,26  -0,12  0   0,00  580,19  100  106
tow.       Mołdawia              577,78  288,89N  -1,26   0,12  0   0,00  577,90  118  123

2018-01-31 Meksyk                592,66  296,33N   0,68  -0,06  1   0,50  593,10   24   22
tow.       Bośnia i Hercegowina  591,31  295,65N  -0,68   0,06  0  -0,50  590,87   36   32

2018-02-03 Łotwa                 578,58  289,29N  -5,40   0,50  0  -0,50  578,58  114  119
tow.       Korea Płd.            589,38  294,69N   5,40  -0,50  1   0,50  589,38   46   48

2018-02-26 Arabia Saudyjska      586,44  295,10D   5,74  -0,53  3   0,87  586,78   57   65
tow.       Mołdawia              577,90  289,36W  -5,74   0,53  0  -0,87  577,56  118  123

2018-02-28 Irak                  585,49  294,23D   2,89  -0,28  4   0,87  586,08   66   68
tow.       Arabia Saudyjska      586,78  291,34W  -2,89   0,28  1  -0,87  586,19   57   65

2018-03-17 Iran                  593,61  296,88D   9,34  -0,76  4   0,93  593,78   21   23
tow.       Sierra Leone          580,12  287,54W  -9,34   0,76  0  -0,93  579,95  102  105

2018-03-20 Tahiti                568,70  283,37D  -1,36   0,13  0   0,00  568,83  169  166
tow.       Nowa Kaledonia        571,41  284,73W   1,36  -0,13  0   0,00  571,28  156  161

2018-03-21 Afryka Płd.           583,67  291,83N   3,95  -0,38  1   0,00  583,29   76   71
tow.       Angola                575,76  287,88N  -3,95   0,38  1   0,00  576,14  130  128

2018-03-21 Jordania              581,07  292,80D   1,86  -0,18  1   0,50  581,39   92  102
tow.       Kuwejt                580,47  290,94W  -1,86   0,18  0  -0,50  580,15   91  108

2018-03-21 Irak                  586,08  294,82D   5,92  -0,54  2  -0,50  585,04   66   68
tow.       Katar                 579,05  288,90W  -5,92   0,54  3   0,50  580,09  113   98

2018-03-21 Zambia                585,07  292,48D   2,98  -0,29  2   0,00  584,78   69   72
tow.       Zimbabwe              583,15  289,50W  -2,98   0,29  2   0,00  583,44   81   80

2018-03-21 Andora                571,77  285,88N  -0,45   0,04  1   0,50  572,31  153  149
tow.       Liechtenstein         572,66  286,33N   0,45  -0,04  0  -0,50  572,12  146  153

2018-03-21 Madagaskar            577,71  288,85N  -1,11   0,11  0   0,00  577,82  119  121
tow.       Togo                  579,92  289,96N   1,11  -0,11  0   0,00  579,81  104  103

2018-03-21 Antigua i Barbuda     570,81  287,73D   0,76  -0,07  3   0,50  571,24  159  152
tow.       Bermudy               571,90  286,97W  -0,76   0,07  2  -0,50  571,47  152  159

2018-03-22 Kirgistan             572,54  286,27N   2,10  -0,41  5   1,87  574,00  148  140
ePAz       Myanmar               568,35  284,17N  -2,10   0,41  1  -1,87  566,89  170  172

2018-03-22 Słowacja              592,39  296,19N   4,34  -0,41  2   0,50  592,48   26   27
tow.       Zjedn. Emiraty Arab.  583,70  291,85N  -4,34   0,41  1  -0,50  583,61   80   85

2018-03-22 Filipiny              571,06  286,00D   2,43  -0,24  3   0,50  571,32  158  150
tow.       Fidżi                 569,47  283,57W  -2,43   0,24  2  -0,50  569,21  166  167

2018-03-22 Chiny                 584,68  293,47D  -2,94   0,28  0  -0,98  583,98   71   79
tow.       Walia                 592,26  296,41W   2,94  -0,28  6   0,98  592,96   27   26

2018-03-22 Makao                 552,27  277,81D  -5,11   0,48  0  -0,50  552,25  202  200
tow.       Mauritius             569,55  282,92W   5,11  -0,48  1   0,50  569,57  164  164

2018-03-22 Tajlandia             577,46  289,85D   0,12  -0,01  0   0,00  577,45  122  122
tow.       Gabon                 579,76  289,73W  -0,12   0,01  0   0,00  579,77  107   97

2018-03-22 Malezja               565,79  283,83D  10,97  -0,83  2   0,00  564,96  175  177
tow.       Mongolia              550,48  272,86W -10,97   0,83  2   0,00  551,31  204  204

2018-03-22 Bahrajn               579,07  289,65D   0,39  -0,04  0   0,00  579,03  110  104
tow.       Palestyna             580,06  289,26W  -0,39   0,04  0   0,00  580,10  103  109

2018-03-22 Algieria              581,94  293,33D   5,21  -0,48  4   0,87  582,33   88   88
tow.       Tanzania              577,67  288,12W  -5,21   0,48  1  -0,87  577,28  121  116

2018-03-22 Łotwa                 578,58  289,29N  -0,21   0,02  1   0,00  578,60  114  119
tow.       Wyspy Owcze           579,01  289,50N   0,21  -0,02  1   0,00  578,99  111  110

2018-03-22 Malta                 574,29  287,09D  -2,00   0,20  0  -0,50  573,99  138  143
tow.       Luksemburg            580,43  289,09W   2,00  -0,20  1   0,50  580,73   98  101

2018-03-22 Dania                 596,48  297,42D   4,99  -0,47  1   0,50  596,51   12   13
tow.       Panama                588,48  292,43W  -4,99   0,47  0  -0,50  588,45   51   52

2018-03-22 Gwinea Bissau         577,83  288,91N  -5,19   0,48  0  -0,75  577,56  117  120
tow.       Burkina Faso          588,20  294,10N   5,19  -0,48  2   0,75  588,47   53   54

2018-03-22 Dominikana            570,34  287,00D  12,33  -0,88  4   0,93  570,39  162  160
tow.       Wyspy Turks i Caicos  552,60  274,67W -12,33   0,88  0  -0,93  552,55  200  201

2018-03-22 Nikaragua             577,17  288,40D   2,84  -0,28  3   0,75  577,64  124  124
tow.       Kuba                  574,02  285,56W  -2,84   0,28  1  -0,75  573,55  139  141

2018-03-23 Tahiti                568,83  283,50D  -1,10   0,11  4   0,50  569,44  169  166
tow.       Nowa Kaledonia        571,28  284,60W   1,10  -0,11  3  -0,50  570,67  156  161

2018-03-23 Singapur              567,22  282,59D   2,36  -0,23  3   0,50  567,49  172  174
tow.       Malediwy              561,99  280,23W  -2,36   0,23  2  -0,50  561,72  186  185

2018-03-23 Urugwaj               595,32  297,66N   2,71  -0,26  2   0,75  595,81   18   15
tow.       Czechy                589,90  294,95N  -2,71   0,26  0  -0,75  589,41   43   44

2018-03-23 Japonia               589,52  294,76N   3,43  -0,33  1   0,00  589,19   47   50
tow.       Mali                  582,66  291,33N  -3,43   0,33  1   0,00  582,99   85   83

2018-03-23 Azerbejdżan           580,19  291,30D   1,54  -0,15  0  -0,50  579,54  100  106
tow.       Białoruś              580,98  289,76W  -1,54   0,15  1   0,50  581,63   96   84

2018-03-23 Cypr                  581,47  292,61D  -0,63   0,06  0   0,00  581,53   93   90
tow.       Czarnogóra            588,42  293,24W   0,63  -0,06  0   0,00  588,36   52   51

2018-03-23 Finlandia             588,88  294,44N   0,79  -0,08  0   0,00  588,80   50   49
tow.       Macedonia             587,30  293,65N  -0,79   0,08  0   0,00  587,38   58   58

2018-03-23 Rosja                 591,38  295,95D  -6,12   0,55  0  -0,87  591,06   33   37
tow.       Brazylia              605,47  302,07W   6,12  -0,55  3   0,87  605,79    1    1

2018-03-23 Senegal               592,00  296,00N   3,48  -0,33  1   0,00  591,67   29   31
tow.       Uzbekistan            585,04  292,52N  -3,48   0,33  1   0,00  585,37   70   67

2018-03-23 Bułgaria              587,40  296,66D   2,69  -0,26  0  -0,50  586,64   56   59
tow.       Bośnia i Hercegowina  590,87  293,97W  -2,69   0,26  1   0,50  591,63   36   32

2018-03-23 Gambia                574,87  288,30D   4,35  -0,41  1   0,00  574,46  136  138
tow.       Rep. Śr. Afryki       577,68  283,95W  -4,35   0,41  1   0,00  578,09  120  115

2018-03-23 Norwegia              586,17  295,74D   3,04  -0,29  4   0,87  586,75   64   55
tow.       Australia             590,71  292,70W  -3,04   0,29  1  -0,87  590,13   38   39

2018-03-23 Turcja                589,71  295,37D  -1,81   0,18  1   0,50  590,39   45   40
tow.       Irlandia              591,75  297,18W   1,81  -0,18  0  -0,50  591,07   30   34

2018-03-23 Grecja                589,88  294,10D  -3,70   0,35  0  -0,50  589,73   44   43
tow.       Szwajcaria            595,61  297,80W   3,70  -0,35  1   0,50  595,76   16   14

2018-03-23 Węgry                 585,35  295,31D   7,70  -0,66  2  -0,50  584,19   67   75
tow.       Kazachstan            577,22  287,61W  -7,70   0,66  3   0,50  578,38  123  117

2018-03-23 Tunezja               587,85  294,27D  -2,46   0,24  1   0,50  588,59   54   47
tow.       Iran                  593,78  296,73W   2,46  -0,24  0  -0,50  593,04   21   23

2018-03-23 Ukraina               593,04  296,52N   3,43  -0,33  1   0,00  592,71   22   23
tow.       Arabia Saudyjska      586,19  293,09N  -3,43   0,33  1   0,00  586,52   57   65

2018-03-23 Serbia                593,81  296,90N   1,28  -0,12  1  -0,50  593,19   20   21
tow.       Maroko                591,25  295,62N  -1,28   0,12  2   0,50  591,87   35   29

2018-03-23 Austria               591,56  296,33D   3,74  -0,36  3   0,87  592,07   32   25
tow.       Słowenia              589,49  292,59W  -3,74   0,36  0  -0,87  588,98   48   53

2018-03-23 Niemcy                603,73  302,29D   3,49  -0,34  1   0,00  603,39    2    3
tow.       Hiszpania             602,04  298,80W  -3,49   0,34  1   0,00  602,38    3    2

2018-03-23 Holandia              596,47  299,00D   1,60  -0,16  0  -0,50  595,81   13   11
tow.       Anglia                597,44  297,40W  -1,60   0,16  1   0,50  598,10    8    8

2018-03-23 Włochy                595,20  297,60N  -1,44   0,14  0  -0,75  594,59   19   17
tow.       Argentyna             598,09  299,04N   1,44  -0,14  2   0,75  598,70    6    6

2018-03-23 Polska                595,33  298,59D   5,19  -0,48  0  -0,50  594,35   17   19
tow.       Nigeria               590,17  293,40W  -5,19   0,48  1   0,50  591,15   40   38

2018-03-23 Portugalia            600,27  300,13N   6,81  -0,60  2   0,50  600,17    4    4
tow.       Egipt                 586,64  293,32N  -6,81   0,60  1  -0,50  586,74   63   64

2018-03-23 Szkocja               591,65  296,51D   2,38  -0,23  0  -0,50  590,92   31   33
tow.       Kostaryka             590,96  294,13W  -2,38   0,23  1   0,50  591,69   37   35

2018-03-23 Francja               598,75  299,74D   0,82  -0,08  2  -0,50  598,17    5    6
tow.       Kolumbia              597,00  298,92W  -0,82   0,08  3   0,50  597,58    9   10

2018-03-23 Curacao               573,30  287,88D  -3,33   0,32  1   0,00  573,62  144  139
tow.       Boliwia               591,31  291,21W   3,33  -0,32  1   0,00  590,99   34   42

2018-03-23 Islandia              595,88  297,94N   1,39  -0,14  0  -0,87  594,87   15   20
tow.       Meksyk                593,10  296,55N  -1,39   0,14  3   0,87  594,11   24   22

2018-03-23 Peru                  596,20  298,10N  -0,38   0,04  2   0,75  596,99   14    9
tow.       Chorwacja             596,96  298,48N   0,38  -0,04  0  -0,75  596,17   10   12

2018-03-24 Angola                576,14  288,07N  -3,65   0,35  2   0,00  576,49  130  128
tow.       Zimbabwe              583,44  291,72N   3,65  -0,35  2   0,00  583,09   81   80

2018-03-24 Uganda                583,08  293,30D   8,96  -0,74  3   0,75  583,09   82   87
tow.       Wyspy św. Tomasza     572,66  284,34W  -8,96   0,74  1  -0,75  572,65  147  146

2018-03-24 Armenia               582,01  292,13D   0,55  -0,05  0   0,00  581,96   87   94
tow.       Estonia               583,55  291,58W  -0,55   0,05  0   0,00  583,60   77   81

2018-03-24 Botswana              575,25  288,58D   1,19  -0,12  1   0,50  575,63  134  132
tow.       Lesotho               575,13  287,39W  -1,19   0,12  0  -0,50  574,75  135  137

2018-03-24 Irlandia Płn.         590,54  295,98D   3,24  -0,31  2   0,50  590,73   39   36
tow.       Korea Płd.            589,38  292,74W  -3,24   0,31  1  -0,50  589,19   46   48

2018-03-24 Kanada                583,81  291,90N   0,38  -0,04  1   0,50  584,27   75   69
tow.       Nowa Zelandia         583,05  291,52N  -0,38   0,04  0  -0,50  582,59   83   86

2018-03-24 Gruzja                585,31  293,00D   4,05  -0,39  4   0,93  585,85   68   63
tow.       Litwa                 579,86  288,95W  -4,05   0,39  0  -0,93  579,32  105  100

2018-03-24 Zambia                584,78  292,19D   0,55  -0,05  0  -0,75  583,98   69   72
tow.       Afryka Płd.           583,29  291,64W  -0,55   0,05  2   0,75  584,09   76   71

2018-03-24 Kenia                 580,37  290,18N   4,38  -0,41  2   0,00  579,96   99  112
tow.       Komory                571,61  285,80N  -4,38   0,41  2   0,00  572,02  154  151

2018-03-24 Katar                 580,09  290,04N  -3,39   0,33  2   0,00  580,42  113   98
tow.       Syria                 586,86  293,43N   3,39  -0,33  2   0,00  586,53   62   60

2018-03-24 Mauretania            578,38  288,69D  -1,32   0,13  2   0,75  579,26  115  113
tow.       Gwinea                581,76  290,01W   1,32  -0,13  0  -0,75  580,88   89   95

2018-03-24 Szwecja               596,73  300,57D   5,38  -0,50  1  -0,50  595,73   11   16
tow.       Chile                 593,48  295,19W  -5,38   0,50  2   0,50  594,48   22   18

2018-03-24 Izrael                584,02  289,98D  -4,57   0,43  1  -0,50  583,95   74   73
tow.       Rumunia               589,22  294,55W   4,57  -0,43  2   0,50  589,29   49   46

2018-03-24 Madagaskar            577,82  288,91N  -2,29   0,22  0  -0,50  577,54  119  121
tow.       Kosovo                582,40  291,20N   2,29  -0,22  1   0,50  582,68   86   76

2018-03-24 Togo                  579,81  289,90N  -1,84   0,18  2   0,00  579,99  104  103
tow.       Wybrz. Kości Słon.    583,48  291,74N   1,84  -0,18  2   0,00  583,30   78   77

2018-03-25 Tajlandia             577,45  289,84D  -5,05   0,47  2  -0,50  577,42  122  122
tow.       Słowacja              592,48  294,89W   5,05  -0,47  3   0,50  592,51   26   27

2018-03-25 Zjedn. Emiraty Arab.  583,61  291,80N   1,92  -0,19  0  -0,50  582,92   80   85
tow.       Gabon                 579,77  289,88N  -1,92   0,19  1   0,50  580,46  107   97

2018-03-25 Gibraltar             570,16  284,57D  -5,02   0,47  1   0,50  571,13  163  157
tow.       Łotwa                 578,60  289,59W   5,02  -0,47  0  -0,50  577,63  114  119

2018-03-25 Kuwejt                580,15  289,53D  -3,23   0,31  1  -0,75  579,71   91  108
tow.       Kamerun               586,87  292,76W   3,23  -0,31  3   0,75  587,31   61   56

2018-03-25 Wyspy Owcze           578,99  289,49N   3,43  -0,33  3   0,87  579,53  111  110
tow.       Liechtenstein         572,12  286,06N  -3,43   0,33  0  -0,87  571,58  146  153

2018-03-25 Barbados              566,43  281,69D  -4,85   0,45  0   0,00  566,88  173  171
tow.       Bermudy               571,47  286,54W   4,85  -0,45  0   0,00  571,02  152  159

2018-03-25 Dominikana            570,39  287,05D   1,10  -0,11  2   0,50  570,78  162  160
tow.       St. Kitts i Nevis     573,56  285,95W  -1,10   0,11  1  -0,50  573,17  141  144

2018-03-25 Jamajka               584,62  291,49D   8,41  -0,71  1   0,00  583,91   72   74
tow.       Antigua i Barbuda     571,24  283,08W  -8,41   0,71  1   0,00  571,95  159  152

2018-03-25 Nikaragua             577,64  288,87D   3,78  -0,36  3   0,00  577,28  124  124
tow.       Kuba                  573,55  285,09W  -3,78   0,36  3   0,00  573,91  139  141

2018-03-26 Chiny                 583,98  292,77D  -2,34   0,23  1  -0,87  583,34   71   79
tow.       Czechy                589,41  295,11W   2,34  -0,23  4   0,87  590,05   43   44

2018-03-26 Walia                 592,96  296,48N  -1,42   0,14  0  -0,50  592,60   27   26
tow.       Urugwaj               595,81  297,90N   1,42  -0,14  1   0,50  596,17   18   15

2018-03-26 Bułgaria              586,64  293,32N   4,13  -0,39  2   0,50  586,75   56   59
tow.       Kazachstan            578,38  289,19N  -4,13   0,39  1  -0,50  578,27  123  117

2018-03-26 Finlandia             588,80  294,40N   7,41  -0,64  5   0,96  589,12   50   49
tow.       Malta                 573,99  286,99N  -7,41   0,64  0  -0,96  573,67  138  143

2018-03-26 Albania               587,13  291,96D   1,53  -0,15  0  -0,50  586,48   59   62
tow.       Norwegia              586,75  290,43W  -1,53   0,15  1   0,50  587,40   64   55

2018-03-26 Holandia              595,81  297,90N  -2,18   0,21  3   0,87  596,89   13   11
tow.       Portugalia            600,17  300,08N   2,18  -0,21  0  -0,87  599,09    4    4

2018-03-26 Curacao               573,62  288,20D  -2,69   0,26  1   0,50  574,38  144  139
tow.       Boliwia               590,99  290,89W   2,69  -0,26  0  -0,50  590,23   34   42

2018-03-27 Korea Płn.            581,28  294,19D   9,99  -1,58  2   1,50  581,20   95   93
ePAz       Hongkong              571,28  284,20W  -9,99   1,58  0  -1,50  571,36  157  155

2018-03-27 Afganistan            571,41  285,70N   6,08  -1,11  2   1,00  571,30  155  156
ePAz       Kambodża              559,25  279,62N  -6,08   1,11  1  -1,00  559,36  192  192

2018-03-27 Tajwan                565,02  283,66D  -0,97   0,19  1   1,00  566,21  178  175
ePAz       Singapur              567,49  284,63W   0,97  -0,19  0  -1,00  566,30  172  174

2018-03-27 Myanmar               566,89  282,63D   8,17  -1,39  1   1,00  566,50  170  172
ePAz       Makao                 552,25  274,46W  -8,17   1,39  0  -1,00  552,64  202  200

2018-03-27 Filipiny              571,32  286,26D   0,67  -0,13  2   1,00  572,19  158  150
ePAz       Tadżykistan           572,40  285,59W  -0,67   0,13  1  -1,00  571,53  150  154

2018-03-27 Kirgistan             574,00  288,53D   4,68  -0,88  2   1,00  574,12  148  140
ePAz       Indie                 570,44  283,85W  -4,68   0,88  1  -1,00  570,32  161  163

2018-03-27 Liban                 581,74  290,63D   8,67  -1,45  2   1,00  581,29   90   92
ePAz       Malezja               564,96  281,96W  -8,67   1,45  1  -1,00  565,41  175  177

2018-03-27 Jordania              581,39  293,12D   7,14  -1,26  1   0,00  580,13   92  102
ePAz       Wietnam               573,52  285,98W  -7,14   1,26  1   0,00  574,78  142  136

2018-03-27 Oman                  581,39  292,06D   2,76  -0,54  1   1,00  581,85  109   89
ePAz       Palestyna             580,10  289,30W  -2,76   0,54  0  -1,00  579,64  103  109

2018-03-27 Jemen                 570,99  285,49N   4,58  -0,87  2   1,00  571,12  151  158
ePAz       Nepal                 561,83  280,91N  -4,58   0,87  1  -1,00  561,70  187  187

2018-03-27 Malediwy              561,72  281,76D   6,67  -1,19  7   1,98  562,51  186  185
ePAz       Bhutan                552,54  275,09W  -6,67   1,19  0  -1,98  551,75  201  202

2018-03-27 Bahrajn               579,03  289,61D   4,81  -0,91  4   1,87  579,99  110  104
ePAz       Turkmenistan          573,46  284,80W  -4,81   0,91  0  -1,87  572,50  143  147

2018-03-27 Mongolia              551,31  277,62D  -5,32   0,49  0  -0,75  551,05  204  204
tow.       Mauritius             569,57  282,94W   5,32  -0,49  2   0,75  569,83  164  164

2018-03-27 Japonia               589,19  294,59N  -1,76   0,17  1  -0,50  588,86   47   50
tow.       Ukraina               592,71  296,35N   1,76  -0,17  2   0,50  593,04   22   23

2018-03-27 Uganda                583,09  293,31D   6,71  -0,60  0   0,00  582,49   82   87
tow.       Malawi                575,68  286,60W  -6,71   0,60  0   0,00  576,28  131  129

2018-03-27 Laos                  556,51  280,79D   4,83  -0,45  2   0,00  556,06  194  195
tow.       Bangladesz            556,00  275,96W  -4,83   0,45  2   0,00  556,45  195  194

2018-03-27 Armenia               581,96  292,08D   3,67  -0,35  0  -0,50  581,11   87   94
tow.       Litwa                 579,32  288,41W  -3,67   0,35  1   0,50  580,17  105  100

2018-03-27 Gruzja                585,85  293,54D   1,91  -0,19  2   0,75  586,41   68   63
tow.       Estonia               583,60  291,63W  -1,91   0,19  0  -0,75  583,04   77   81

2018-03-27 Kenia                 579,96  289,98N   0,94  -0,09  2  -0,50  579,37   99  112
tow.       Rep. Śr. Afryki       578,09  289,04N  -0,94   0,09  3   0,50  578,68  120  115

2018-03-27 Rosja                 591,06  295,63D  -3,38   0,33  1  -0,75  590,64   33   37
tow.       Francja               598,17  299,01W   3,38  -0,33  3   0,75  598,59    5    6

2018-03-27 Azerbejdżan           579,54  289,77N  -3,92   0,37  1   0,00  579,91  100  106
tow.       Macedonia             587,38  293,69N   3,92  -0,37  1   0,00  587,01   58   58

2018-03-27 Algieria              582,33  291,16N  -5,36   0,49  1  -0,50  582,32   88   88
tow.       Iran                  593,04  296,52N   5,36  -0,49  2   0,50  593,05   21   23

2018-03-27 Irak                  585,04  293,78D   0,95  -0,09  1   0,00  584,95   66   68
tow.       Syria                 586,53  292,83W  -0,95   0,09  1   0,00  586,62   62   60

2018-03-27 Szwajcaria            595,76  297,81D   5,41  -0,50  6   0,98  596,24   16   14
tow.       Panama                588,45  292,40W  -5,41   0,50  0  -0,98  587,97   51   52

2018-03-27 Czarnogóra            588,36  295,18D   0,84  -0,08  2   0,00  588,28   52   51
tow.       Turcja                590,39  294,34W  -0,84   0,08  2   0,00  590,47   45   40

2018-03-27 Dania                 596,51  297,45D   1,26  -0,12  2   0,00  596,39   12   13
tow.       Chile                 594,48  296,19W  -1,26   0,12  2   0,00  594,60   22   18

2018-03-27 Burkina Faso          588,47  294,23N   2,89  -0,28  0  -0,75  587,44   53   54
tow.       Kosovo                582,68  291,34N  -2,89   0,28  2   0,75  583,71   86   76

2018-03-27 Grecja                589,73  294,86N   1,49  -0,15  1   0,50  590,08   44   43
tow.       Egipt                 586,74  293,37N  -1,49   0,15  0  -0,50  586,39   63   64

2018-03-27 Węgry                 584,19  294,15D  -0,99   0,10  0  -0,50  583,79   67   75
tow.       Szkocja               590,92  295,14W   0,99  -0,10  1   0,50  591,32   31   33

2018-03-27 Wybrz. Kości Słon.    583,30  291,65N   2,87  -0,28  2   0,50  583,52   78   77
tow.       Mołdawia              577,56  288,78N  -2,87   0,28  1  -0,50  577,34  118  123

2018-03-27 Namibia               578,09  290,71D   3,70  -0,35  2   0,50  578,24  116  118
tow.       Lesotho               574,75  287,01W  -3,70   0,35  1  -0,50  574,60  135  137

2018-03-27 Senegal               591,67  295,83N   0,02   0,00  0   0,00  591,67   29   31
tow.       Bośnia i Hercegowina  591,63  295,81N  -0,02   0,00  0   0,00  591,63   36   32

2018-03-27 Tunezja               588,59  294,29N  -1,55   0,15  1   0,50  589,24   54   47
tow.       Kostaryka             591,69  295,84N   1,55  -0,15  0  -0,50  591,04   37   35

2018-03-27 Seszele               565,52  284,24D  -2,30   0,22  0   0,00  565,74  177  176
tow.       Suazi                 575,64  286,54W   2,30  -0,22  0   0,00  575,42  132  133

2018-03-27 Tanzania              577,28  289,55D  -3,91   0,37  2   0,75  578,40  121  116
tow.       DR Kongo              587,66  293,46W   3,91  -0,37  0  -0,75  586,54   55   61

2018-03-27 Słowenia              588,98  296,90D   6,49  -0,58  0  -0,75  587,65   48   53
tow.       Białoruś              581,63  290,41W  -6,49   0,58  2   0,75  582,96   96   84

2018-03-27 Luksemburg            580,73  291,34D  -3,89   0,37  0  -0,93  580,17   98  101
tow.       Austria               592,07  295,23W   3,89  -0,37  4   0,93  592,63   32   25

2018-03-27 Rumunia               589,29  294,67D  -1,49   0,15  1   0,50  589,94   49   46
tow.       Szwecja               595,73  296,16W   1,49  -0,15  0  -0,50  595,08   11   16

2018-03-27 Belgia                598,56  299,34D   8,42  -0,71  4   0,93  598,78    6    5
tow.       Arabia Saudyjska      586,52  290,92W  -8,42   0,71  0  -0,93  586,30   57   65

2018-03-27 Niemcy                603,39  301,95D  -0,44   0,04  0  -0,50  602,93    2    3
tow.       Brazylia              605,79  302,39W   0,44  -0,04  1   0,50  606,25    1    1

2018-03-27 Polska                594,35  297,61D   5,06  -0,47  3   0,50  594,38   17   19
tow.       Korea Płd.            589,19  292,55W  -5,06   0,47  2  -0,50  589,16   46   48

2018-03-27 Kolumbia              597,58  298,79N   3,73  -0,36  0   0,00  597,22    9   10
tow.       Australia             590,13  295,06N  -3,73   0,36  0   0,00  590,49   38   39

2018-03-27 Anglia                598,10  300,04D   3,37  -0,32  1   0,00  597,78    8    8
tow.       Włochy                594,59  296,67W  -3,37   0,32  1   0,00  594,91   19   17

2018-03-27 Maroko                591,87  298,04D   6,26  -0,56  2   0,75  592,06   35   29
tow.       Uzbekistan            585,37  291,78W  -6,26   0,56  0  -0,75  585,18   70   67

2018-03-27 Nigeria               591,15  295,57N  -1,02   0,10  0  -0,75  590,50   40   38
tow.       Serbia                593,19  296,59N   1,02  -0,10  2   0,75  593,84   20   21

2018-03-27 Hiszpania             602,38  303,24D   3,70  -0,35  6   0,96  602,99    3    2
tow.       Argentyna             598,70  299,54W  -3,70   0,35  1  -0,96  598,09    6    6

2018-03-27 USA                   589,70  296,39D  -2,30   0,22  1   0,50  590,42   42   41
tow.       Paragwaj              592,52  298,69W   2,30  -0,22  0  -0,50  591,80   25   30

2018-03-27 Peru                  596,99  298,49N   1,06  -0,10  3   0,75  597,64   14    9
tow.       Islandia              594,87  297,43N  -1,06   0,10  1  -0,75  594,22   15   20

2018-03-27 Meksyk                594,11  297,05N  -1,03   0,10  0  -0,50  593,71   24   22
tow.       Chorwacja             596,17  298,08N   1,03  -0,10  1   0,50  596,57   10   12

2018-04-01 Malezja               565,41  283,00D   8,70  -0,72  7   0,99  565,68  175  177
tow.       Bhutan                551,75  274,30W  -8,70   0,72  0  -0,99  551,48  201  202


               Tabela rankingowa
     stan po dniu 11 kwietnia 2018 roku
====================================================
M-ce Drużyna               Ranking  Ranking  Ranking
                           domowy  wyjazdowy  łączny
====================================================
  1. Brazylia               303,40  302,85    606,25
  2. Hiszpania              303,85  299,14    602,99
  3. Niemcy                 301,49  301,44    602,93
  4. Portugalia             299,83  299,26    599,09
  5. Belgia                 299,56  299,22    598,78
  6. Francja                299,16  299,43    598,59
  7. Argentyna              299,16  298,93    598,09
  8. Anglia                 299,72  298,06    597,78
  9. Peru                   299,70  297,94    597,64
 10. Kolumbia               297,90  299,32    597,22
 11. Holandia               298,88  298,01    596,89
 12. Chorwacja              299,95  296,62    596,57
 13. Dania                  297,33  299,06    596,39
 14. Szwajcaria             298,29  297,95    596,24
 15. Urugwaj                299,78  296,39    596,17
 16. Szwecja                299,57  295,51    595,08
 17. Włochy                 297,92  296,99    594,91
 18. Chile                  298,29  296,31    594,60
 19. Polska                 297,64  296,74    594,38
 20. Islandia               299,36  294,86    594,22
 21. Serbia                 297,55  296,29    593,84
 22. Meksyk                 296,69  297,02    593,71
 23. Iran                   297,05  296,00    593,05
 24. Ukraina                297,07  295,97    593,04
 25. Austria                296,84  295,79    592,63
 26. Walia                  295,67  296,93    592,60
 27. Słowacja               297,59  294,92    592,51
 28. Wenezuela              296,62  295,55    592,17
 29. Maroko                 298,23  293,83    592,06
 30. Paragwaj               293,83  297,97    591,80
 31. Senegal                296,35  295,32    591,67
 32. Bośnia i Hercegowina   296,90  294,73    591,63
 33. Szkocja                295,78  295,54    591,32
 34. Irlandia               294,57  296,50    591,07
 35. Kostaryka              296,51  294,53    591,04
 36. Irlandia Płn.          296,17  294,56    590,73
 37. Rosja                  295,21  295,43    590,64
 38. Nigeria                296,45  294,05    590,50
 39. Australia              298,19  292,30    590,49
 40. Turcja                 296,05  294,42    590,47
 41. USA                    297,11  293,31    590,42
 42. Boliwia                300,10  290,13    590,23
 43. Grecja                 294,12  295,96    590,08
 44. Czechy                 294,30  295,75    590,05
 45. Ekwador                295,89  294,14    590,03
 46. Rumunia                295,32  294,62    589,94
 47. Tunezja                295,33  293,91    589,24
 48. Korea Płd.             296,64  292,52    589,16
 49. Finlandia              294,70  294,42    589,12
 50. Japonia                294,09  294,77    588,86
 51. Czarnogóra             295,10  293,18    588,28
 52. Panama                 296,05  291,92    587,97
 53. Słowenia               295,57  292,08    587,65
 54. Burkina Faso           295,45  291,99    587,44
 55. Norwegia               296,32  291,08    587,40
 56. Kamerun                294,11  293,20    587,31
 57. Honduras               294,54  292,49    587,03
 58. Macedonia              293,98  293,03    587,01
 59. Bułgaria               295,95  290,80    586,75
 60. Syria                  293,70  292,92    586,62
 61. DR Kongo               294,20  292,34    586,54
 62. Albania                291,31  295,17    586,48
 63. Gruzja                 294,10  292,31    586,41
 64. Egipt                  295,12  291,27    586,39
 65. Arabia Saudyjska       295,60  290,70    586,30
 66. Ghana                  292,39  293,67    586,06
 67. Uzbekistan             293,59  291,59    585,18
 68. Irak                   293,69  291,26    584,95
 69. Kanada                 295,15  289,12    584,27
 70. Haiti                  290,67  293,59    584,26
 71. Afryka Płd.            291,65  292,44    584,09
 72. Zambia                 291,39  292,59    583,98
 73. Izrael                 289,91  294,04    583,95
 74. Jamajka                290,78  293,13    583,91
 75. Węgry                  293,75  290,04    583,79
 76. Kosovo                 291,20  292,51    583,71
 77. Wybrz. Kości Słon.     288,97  294,55    583,52
 78. Gwatemala              293,96  289,41    583,37
 79. Chiny                  292,13  291,21    583,34
 80. Zimbabwe               293,48  289,61    583,09
 81. Estonia                291,97  291,07    583,04
 82. Libia                  292,33  290,67    583,00
 83. Mali                   293,22  289,77    582,99
 84. Białoruś               291,22  291,74    582,96
 85. Zjedn. Emiraty Arab.   293,94  288,98    582,92
 86. Nowa Zelandia          293,89  288,70    582,59
 87. Uganda                 292,71  289,78    582,49
 88. Algieria               293,72  288,60    582,32
 89. Oman                   292,52  289,33    581,85
 90. Cypr                   292,67  288,86    581,53
 91. Benin                  291,94  289,35    581,29
 92. Liban                  290,18  291,11    581,29
 93. Korea Płn.             294,11  287,09    581,20
 94. Armenia                291,23  289,88    581,11
 95. Gwinea                 291,75  289,13    580,88
 96. Wyspy Ziel. Przyl.     289,75  290,86    580,61
 97. Gabon                  290,37  290,09    580,46
 98. Katar                  290,31  290,11    580,42
 99. Trynidad i Tobago      292,14  288,10    580,24
100. Litwa                  290,91  289,26    580,17
101. Luksemburg             290,78  289,39    580,17
102. Jordania               291,86  288,27    580,13
103. Togo                   291,10  288,89    579,99
104. Bahrajn                290,57  289,42    579,99
105. Sierra Leone           292,58  287,37    579,95
106. Azerbejdżan            290,83  289,08    579,91
107. Salwador               291,18  288,60    579,78
108. Kuwejt                 289,09  290,62    579,71
109. Palestyna              290,80  288,84    579,64
110. Wyspy Owcze            289,90  289,63    579,53
111. Kongo                  289,36  290,03    579,39
112. Kenia                  291,25  288,12    579,37
113. Mauretania             289,57  289,69    579,26
114. Rwanda                 290,15  288,66    578,81
115. Rep. Śr. Afryki        294,02  284,66    578,68
116. Tanzania               290,67  287,73    578,40
117. Kazachstan             289,56  288,71    578,27
118. Namibia                290,86  287,38    578,24
119. Łotwa                  289,01  288,62    577,63
120. Gwinea Bissau          289,25  288,31    577,56
121. Madagaskar             288,10  289,44    577,54
122. Tajlandia              289,81  287,61    577,42
123. Mołdawia               288,43  288,91    577,34
124. Nikaragua              288,51  288,77    577,28
125. Mozambik               289,06  287,99    577,05
126. Liberia                291,00  285,97    576,97
127. Burundi                287,95  288,61    576,56
128. Angola                 288,96  287,53    576,49
129. Malawi                 289,08  287,20    576,28
130. Niger                  290,02  286,13    576,15
131. Gwinea Równikowa       290,78  285,08    575,86
132. Botswana               288,96  286,67    575,63
133. Suazi                  289,10  286,32    575,42
134. Sudan                  288,45  286,88    575,33
135. Etiopia                288,87  285,93    574,80
136. Wietnam                287,54  287,24    574,78
137. Lesotho                287,74  286,86    574,60
138. Gambia                 287,89  286,57    574,46
139. Curacao                288,96  285,42    574,38
140. Kirgistan              288,65  285,47    574,12
141. Kuba                   288,46  285,45    573,91
142. Czad                   288,80  285,06    573,86
143. Malta                  286,63  287,04    573,67
144. St. Kitts i Nevis      287,61  285,56    573,17
145. Belize                 285,85  286,85    572,70
146. Wyspy św. Tomasza      288,32  284,33    572,65
147. Turkmenistan           288,66  283,84    572,50
148. Indonezja              286,02  286,42    572,44
149. Andora                 288,83  283,48    572,31
150. Filipiny               287,13  285,06    572,19
151. Komory                 288,34  283,68    572,02
152. Antigua i Barbuda      288,16  283,79    571,95
153. Liechtenstein          285,66  285,92    571,58
154. Tadżykistan            286,81  284,72    571,53
155. Hongkong               287,08  284,28    571,36
156. Afganistan             287,59  283,71    571,30
157. Gibraltar              285,54  285,59    571,13
158. Jemen                  284,80  286,32    571,12
159. Bermudy                284,93  286,09    571,02
160. Dominikana             287,44  283,34    570,78
161. Nowa Kaledonia         286,68  283,99    570,67
162. Surinam                284,32  286,14    570,46
163. Indie                  286,59  283,73    570,32
164. Mauritius              286,63  283,20    569,83
165. Gujana                 286,86  282,68    569,54
166. Tahiti                 284,11  285,33    569,44
167. Fidżi                  285,90  283,31    569,21
168. Wyspy Salomona         286,40  282,65    569,05
169. Erytrea                286,00  282,70    568,70
170. Vanuatu                286,16  281,31    567,47
171. Barbados               282,14  284,74    566,88
172. Myanmar                282,24  284,26    566,50
173. Grenada                284,23  282,18    566,41
174. Singapur               282,86  283,44    566,30
175. Tajwan                 284,85  281,36    566,21
176. St. Vincent i Gren.    283,40  282,36    565,76
177. Seszele                284,46  281,28    565,74
178. Malezja                283,27  282,41    565,68
179. Papua Nowa Gwinea      282,53  282,09    564,62
180. St. Lucia              281,31  283,21    564,52
181. Portoryko              282,64  281,75    564,39
182. Sudan Płd.             284,57  279,42    563,99
183. Dominika               279,95  283,29    563,24
184. Pakistan               282,65  280,02    562,67
185. Malediwy               282,55  279,96    562,51
186. San Marino             281,58  280,59    562,17
187. Nepal                  282,54  279,16    561,70
188. Kajmany                282,88  278,34    561,22
189. Bahamy                 279,66  280,81    560,47
190. Guam                   281,70  278,56    560,26
191. Aruba                  282,20  277,90    560,10
192. Kambodża               282,39  276,97    559,36
193. Somalia                280,13  278,15    558,28
194. Bangladesz             280,04  276,41    556,45
195. Laos                   280,34  275,72    556,06
196. Timor Wschodni         280,33  274,93    555,26
197. Dżibuti                278,61  276,17    554,78
198. Sri Lanka              278,53  275,51    554,04
199. Am. Wyspy Dziew.       275,75  277,61    553,36
200. Makao                  277,79  274,85    552,64
201. Wyspy Turks i Caicos   277,93  274,62    552,55
202. Bhutan                 277,45  274,03    551,48
203. Brunei                 275,50  275,75    551,25
204. Mongolia               277,36  273,69    551,05
205. Bryt. Wyspy Dziew.     275,52  274,76    550,28
206. Montserrat             276,05  272,00    548,05
207. Anguilla               274,16  273,74    547,90
208. Samoa                  272,31  273,61    545,92
209. Wyspy Cooka            272,31  272,56    544,87
210. Tonga                  268,41  271,54    539,95
211. Am. Samoa              269,03  269,26    538,29

              Największe różnice

                            Miejsce  Miejsce  Różnica
                           wg FIFA   wg ZR    miejsc
  1.  Wyspy Ziel. Przyl       58       96       38
  2.  Tunezja                 14       47       33
  3.  Rosja                   66       37       29
  4.  Jamajka                 48       74       26
  5.  Węgry                   50       75       25
  6.  DR Kongo                38       61       23
  7.  Ekwador                 64       45       19
  8.  Egipt                   46       64       18
  9.  Macedonia               76       58       18
 10.  USA                     24       41       17
 11.  Serbia                  36       21       15
 12.  Boliwia                 57       42       15
 13.  Ghana                   51       66       15
 14.  Syria                   75       60       15
 15.  Finlandia               63       49       14
 16.  Korea Płd.              61       48       13
 17.  Rumunia                 33       46       13
 18.  Maroko                  42       29       13
 19.  Słowenia                65       53       12
 20.  Wenezuela               39       28       11
 21.  Kostaryka               25       35       10
 22.  Japonia                 60       50       10
 23.  Chile                    9       18        9
 24.  Polska                  10       19        9
 25.  Bośnia i Hercegow       41       32        9
 26.  Nigeria                 47       38        9
 27.  Irlandia Płn.           27       36        9