Przypomnę znaczenie skrótów użytych w nagłówku poniższego zestawienia

 

Rank1  -   Ranking łączny przed meczem.

RankDWS  -  Ranking domowy, wyjazdowy lub średni pomiędzy rankingien domowym a  rankingien wyjazdowym. Ten ostatni brany jest do obliczeń, gdy mecz jest rozgrywany na terenie neutralnym.

RR  -  Różnica pomiędzy rankingiem domowym gospodarzy a rankingiem wyjazdowym gości lub pomiędzy rankingami średnimi.

PT   -   składnik rekompensujący różnicę sił gry drużyn wyznaczony wg tabeli nr 2a.

W  -  Wynik meczu.

PW  -  Punkty za wynik w meczu wyznaczone wg tabeli nr 1.

Rank2  -  Ranking łączny po meczu. Rank2 = Rank1 + PT + PW.

M1  -  Miejsce w tabeli rankingowej przed meczem.

M2  -  Miejsce w tabeli rankingowej po meczu.


                         Mecze rozegrane w dniach 04.08-06.09.2018

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2018-08-04 Belize                572,26  285,85D   1,11  -0,11  1   0,50  572,65  149  147
tow.       Barbados              567,32  284,74W  -1,11   0,11  0  -0,50  566,93  171  170

2018-08-04 Palestyna             579,32  290,80D  -0,46   0,04  0  -0,87  578,49  112  114
tow.       Irak                  584,50  291,26W   0,46  -0,04  3   0,87  585,33   70   65

2018-08-15 Gwatemala             583,37  293,96D   8,51  -0,71  3   0,87  583,53   77   78
tow.       Kuba                  573,91  285,45W  -8,51   0,71  0  -0,87  573,75  141  140

2018-08-17 Grenada               566,41  284,23D  -9,41   0,76  1  -0,93  566,24  174  175
tow.       Jamajka               584,42  293,64W   9,41  -0,76  5   0,93  584,59   71   75

2018-08-18 Gwatemala             583,53  294,12D   8,83  -0,73  1   0,50  583,30   77   78
tow.       Kuba                  573,75  285,29W  -8,83   0,73  0  -0,50  573,98  141  140

2018-08-18 Andora                572,74  286,37N  -5,09   0,47  0   0,00  573,21  145  141
tow.       Zjedn. Emiraty Arab.  582,92  291,46N   5,09  -0,47  0   0,00  582,45   82   88

2018-08-20 Barbados              566,93  282,58D -11,23   0,84  2   0,00  567,77  171  170
tow.       Jamajka               584,59  293,81W  11,23  -0,84  2   0,00  583,75   71   75

2018-08-26 Barbados              567,77  283,42D  -2,10   0,21  0   0,00  567,98  171  170
tow.       Kuba                  573,98  285,52W   2,10  -0,21  0   0,00  573,77  141  140

2018-08-29 Barbados              567,98  283,63D  -1,68   0,16  0  -0,75  567,39  171  170
tow.       Kuba                  573,77  285,31W   1,68  -0,16  2   0,75  574,36  141  140

2018-08-29 Makao                 552,64  277,79D  -4,86   0,46  1  -0,87  552,23  200  200
tow.       Wyspy Salomona        569,05  282,65W   4,86  -0,46  4   0,87  569,46  167  165

2018-08-29 Bangladesz            556,45  280,04D   4,53  -0,43  0  -0,50  555,52  194  194
tow.       Sri Lanka             554,04  275,51W  -4,53   0,43  1   0,50  554,97  198  197

2018-09-01 Timor Wschodni        555,26  277,63N   2,01  -0,40  3   1,50  556,36  196  195
ePAz       Brunei                551,25  275,62N  -2,01   0,40  1  -1,50  550,15  203  204

2018-09-02 Mongolia              551,05  277,36D   2,51  -0,49  4   1,75  552,31  204  202
ePAz       Makao                 552,23  274,85W  -2,51   0,49  1  -1,75  550,97  200  200

2018-09-04 Guam                  560,26  280,13N   4,65  -0,88  0  -1,50  557,88  190  193
ePAz       Makao                 550,97  275,48N  -4,65   0,88  2   1,50  553,35  200  200

2018-09-04 Nepal                 561,70  280,85N  -0,48   0,10  1  -1,00  560,80  187  187
PAz        Pakistan              562,67  281,33N   0,48  -0,10  2   1,00  563,57  184  185

2018-09-04 Bangladesz            555,52  279,11D   5,08  -0,95  2   1,50  556,07  194  194
PAz        Bhutan                551,48  274,03W  -5,08   0,95  0  -1,50  550,93  202  205

2018-09-05 Fidżi                 568,71  285,90D   2,84  -0,28  1   0,00  568,43  168  169
tow.       Wyspy Salomona        569,46  283,06W  -2,84   0,28  1   0,00  569,74  167  165

2018-09-05 Indie                 572,07  286,03N   8,55  -1,43  2   1,50  572,14  151  151
PAz        Sri Lanka             554,97  277,48N  -8,55   1,43  0  -1,50  554,90  198  197

2018-09-05 Słowacja              592,03  297,37D  -2,18   0,21  3   0,87  593,11   31   25
tow.       Dania                 598,03  299,55W   2,18  -0,21  0  -0,87  596,95    6   13

2018-09-06 Mongolia              552,31  278,62D   1,25  -0,25  1   0,00  552,06  204  202
ePAz       Guam                  557,88  277,37W  -1,25   0,25  1   0,00  558,13  190  193

2018-09-06 Nepal                 560,80  280,40N   4,94  -0,93  4   1,87  561,74  187  187
PAz        Bhutan                550,93  275,46N  -4,94   0,93  0  -1,87  549,99  202  205

2018-09-06 Bangladesz            556,07  279,66D  -0,81   0,16  1   1,00  557,23  194  194
PAz        Pakistan              563,57  280,47W   0,81  -0,16  0  -1,00  562,41  184  185

2018-09-06 Kirgistan             573,75  288,65D   0,13  -0,01  1   0,00  573,74  143  144
tow.       Palestyna             578,49  288,52W  -0,13   0,01  1   0,00  578,50  112  114

2018-09-06 Kazachstan            579,09  290,38D  -1,30   0,26  0  -1,50  577,85  114  118
LN         Gruzja                585,75  291,68W   1,30  -0,26  2   1,50  586,99   64   57

2018-09-06 Uzbekistan            585,00  293,59D   0,67  -0,06  1   0,00  584,94   65   68
tow.       Syria                 586,62  292,92W  -0,67   0,06  1   0,00  586,68   61   62

2018-09-06 Bahrajn               579,99  290,57D   5,51  -0,51  1   0,00  579,48  105  108
tow.       Filipiny              572,19  285,06W  -5,51   0,51  1   0,00  572,70  150  146

2018-09-06 Jordania              580,71  292,44D   1,33  -0,13  0  -0,50  580,08   97  104
tow.       Liban                 581,29  291,11W  -1,33   0,13  1   0,50  581,92   90   86

2018-09-06 Trynidad i Tobago     579,72  289,86N  -1,36   0,13  2   0,75  580,60  107   99
tow.       Zjedn. Emiraty Arab.  582,45  291,22N   1,36  -0,13  0  -0,75  581,57   82   88

2018-09-06 Armenia               580,58  290,97D   5,05  -0,95  2   1,00  580,63   99   97
LN         Liechtenstein         571,58  285,92W  -5,05   0,95  1  -1,00  571,53  153  153

2018-09-06 Austria               593,48  297,69D   1,52  -0,15  2   0,75  594,08   22   21
tow.       Szwecja               596,21  296,17W  -1,52   0,15  0  -0,75  595,61   15   16

2018-09-06 Holandia              596,85  298,88D   1,05  -0,10  2   0,50  597,25   14   11
tow.       Peru                  597,65  297,83W  -1,05   0,10  1  -0,50  597,25    9   12

2018-09-06 Portugalia            597,66  298,85D   1,32  -0,13  1   0,00  597,53    8    8
tow.       Chorwacja             598,42  297,53W  -1,32   0,13  1   0,00  598,55    5    5

2018-09-06 Niemcy                597,79  299,22D  -2,83   0,55  0   0,00  598,34    7    6
LN         Francja               604,16  302,05W   2,83  -0,55  0   0,00  603,61    2    2

2018-09-06 Czechy                589,69  294,12D  -2,08   0,41  1  -1,00  589,10   46   49
LN         Ukraina               593,50  296,20W   2,08  -0,41  2   1,00  594,09   21   20

2018-09-06 Walia                 592,65  295,69D  -0,32   0,06  4   1,75  594,46   26   19
LN         Irlandia              590,96  296,01W   0,32  -0,06  1  -1,75  589,15   37   47

2018-09-06 Norwegia              588,73  296,45D   8,17  -1,39  2   1,50  588,84   51   51
LN         Cypr                  580,95  288,28W  -8,17   1,39  0  -1,50  580,84   94   96

2018-09-06 Słowenia              588,69  295,57D   4,77  -0,90  1  -1,00  586,79   52   61
LN         Bułgaria              586,75  290,80W  -4,77   0,90  2   1,00  588,65   60   52

2018-09-06 Łotwa                 577,66  288,82D   4,88  -0,92  0   0,00  576,74  120  127
LN         Andora                573,21  283,94W  -4,88   0,92  0   0,00  574,13  145  141

2018-09-06 Gibraltar             571,13  285,54D  -7,49   1,30  0  -1,50  570,93  157  159
LN         Macedonia             587,01  293,03W   7,49  -1,30  2   1,50  587,21   56   55

2018-09-06 Dominika              563,38  281,69N  -3,54   0,69  0   0,00  564,07  183  182
LN         Surinam               570,46  285,23N   3,54  -0,69  0   0,00  569,77  163  163

2018-09-06 Gujana                569,54  286,86D   2,51  -0,49  2   0,00  569,05  165  167
LN         Barbados              567,39  284,35W  -2,51   0,49  2   0,00  567,88  171  170


                            Mecze rozegrane w dniu 07.09.2018

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2018-09-07 Korea Płd.            590,07  296,79D   2,92  -0,28  2   0,75  590,54   42   38
tow.       Kostaryka             591,06  293,87W  -2,92   0,28  0  -0,75  590,59   34   37

2018-09-07 Tajwan                565,55  284,75D   2,34  -0,23  2   0,75  566,07  178  177
tow.       Malezja               566,18  282,41W  -2,34   0,23  0  -0,75  565,66  176  178

2018-09-07 Singapur              566,30  283,15N  -1,72   0,17  1   0,00  566,47  174  175
tow.       Mauritius             569,74  284,87N   1,72  -0,17  1   0,00  569,57  164  164

2018-09-07 Sri Lanka             554,90  277,45N  -3,80   0,73  0   0,00  555,63  197  197
PAz        Malediwy              562,51  281,25N   3,80  -0,73  0   0,00  561,78  184  186

2018-09-07 Katar                 580,42  290,31D  -1,51   0,15  1   0,50  581,07  102   93
tow.       Chiny                 583,78  291,82W   1,51  -0,15  0  -0,50  583,13   74   76

2018-09-07 Azerbejdżan           580,35  291,20D  -1,81   0,36  0   0,00  580,71  103   98
LN         Kosovo                584,71  293,01W   1,81  -0,36  0   0,00  584,35   69   70

2018-09-07 Szkocja               590,61  295,78D  -5,38   0,50  0  -0,93  590,18   39   42
tow.       Belgia                603,19  301,16W   5,38  -0,50  4   0,93  603,62    3    2

2018-09-07 Włochy                594,57  298,00D   2,23  -0,44  1   0,00  594,13   17   19
LN         Polska                592,51  295,77W  -2,23   0,44  1   0,00  592,95   28   26

2018-09-07 Turcja                590,99  296,52D   0,03  -0,01  1  -1,00  589,98   36   43
LN         Rosja                 593,03  296,49W  -0,03   0,01  2   1,00  594,04   26   22

2018-09-07 Albania               584,97  290,56D  -3,48   0,67  1   1,00  586,64   66   63
LN         Izrael                583,95  294,04W   3,48  -0,67  0  -1,00  582,28   72   83

2018-09-07 Litwa                 579,34  290,73D  -5,51   1,02  0  -1,00  579,36  111  111
LN         Serbia                593,74  296,24W   5,51  -1,02  1   1,00  593,72   23   24

2018-09-07 Rumunia               591,30  296,31D   2,77  -0,54  0   0,00  590,76   32   36
LN         Czarnogóra            587,60  293,54W  -2,77   0,54  0   0,00  588,14   54   53

2018-09-07 Wyspy Owcze           579,53  289,90D   2,65  -0,52  3   1,50  580,51  107  102
LN         Malta                 574,09  287,25W  -2,65   0,52  1  -1,50  573,11  142  145

2018-09-07 Antigua i Barbuda     571,68  287,89D   4,68  -0,88  0  -1,75  569,05  152  166
LN         St. Lucia             564,52  283,21W  -4,68   0,88  3   1,75  567,15  180  172

2018-09-07 Belize                572,65  286,24D   5,43  -1,01  4   1,87  573,51  147  144
LN         Bahamy                560,47  280,81W  -5,43   1,01  0  -1,87  559,61  189  190

2018-09-07 Ekwador               590,03  295,01N   3,14  -0,30  2   0,75  590,48   43   39
tow.       Jamajka               583,75  291,87N  -3,14   0,30  0  -0,75  583,30   75   75

2018-09-07 USA                   590,92  297,36D  -5,28   0,49  0  -0,50  590,91   37   34
tow.       Brazylia              605,41  302,64W   5,28  -0,49  1   0,50  605,42    1    1

2018-09-07 Wenezuela             592,17  296,08N  -2,55   0,25  1  -0,50  591,92   30   31
tow.       Kolumbia              597,26  298,63N   2,55  -0,25  2   0,50  597,51   10    9

2018-09-07 Meksyk                593,23  296,61N  -2,18   0,21  1  -0,87  592,57   24   28
tow.       Urugwaj               597,59  298,79N   2,18  -0,21  4   0,87  598,25    7    7

2018-09-07 Argentyna             595,90  297,95N   6,30  -0,57  3   0,87  596,20   15   15
tow.       Gwatemala             583,30  291,65N  -6,30   0,57  0  -0,87  583,00   78   79

 


                            Mecze rozegrane w dniu 08.09.2018

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2018-09-08 Pakistan              562,41  281,20N   6,21  -1,13  3   1,75  563,03  184  185
PAz        Bhutan                549,99  274,99N  -6,21   1,13  0  -1,75  549,37  205  205

2018-09-08 Komory                570,90  287,79D  -5,16   0,96  1   0,00  571,86  159  152
ePNA       Kamerun               586,81  292,95W   5,16  -0,96  1   0,00  585,85   60   62

2018-09-08 Brunei                550,15  274,95D  -0,53   0,11  1   1,00  551,26  204  203
ePNA       Timor Wschodni        556,36  275,48W   0,53  -0,11  0  -1,00  555,25  195  197

2018-09-08 Seszele               566,57  284,88D  -9,21   1,50  0  -1,75  566,32  174  175
ePNA       Nigeria               590,20  294,09W   9,21  -1,50  3   1,75  590,45   40   39

2018-09-08 Bangladesz            557,23  280,82D   1,64  -0,33  0  -1,50  555,40  194  196
ePAz       Nepal                 561,74  279,18W  -1,64   0,33  2   1,50  563,57  187  184

2018-09-08 Afryka Płd.           584,94  292,50D   1,83  -0,36  0   0,00  584,58   67   69
ePNA       Libia                 583,00  290,67W  -1,83   0,36  0   0,00  583,36   78   74

2018-09-08 Kenia                 577,75  290,85D  -3,96   0,76  1   1,00  579,51  119  109
ePNA       Ghana                 587,20  294,81W   3,96  -0,76  0  -1,00  585,44   56   65

2018-09-08 Uganda                581,36  292,37D   4,64  -0,88  0   0,00  580,48   89  102
ePNA       Tanzania              578,40  287,73W  -4,64   0,88  0   0,00  579,28  115  114

2018-09-08 Irlandia Płn.         590,19  296,17D   0,47  -0,09  1  -1,00  589,10   41   49
LN         Bośnia i Hercegowina  592,24  295,70W  -0,47   0,09  2   1,00  593,33   29   25

2018-09-08 Namibia               578,02  291,00D  -1,12   0,22  1   0,00  578,24  117  117
ePNA       Zambia                583,05  292,12W   1,12  -0,22  1   0,00  582,83   77   80

2018-09-08 Gwinea Równikowa      575,84  290,78D   3,90  -0,75  1   1,00  576,09  132  131
ePNA       Sudan                 575,33  286,88W  -3,90   0,75  0  -1,00  575,08  134  135

2018-09-08 Gabon                 580,46  290,37D   1,76  -0,35  1   0,00  580,11  104  104
ePNA       Burundi               576,56  288,61W  -1,76   0,35  1   0,00  576,91  129  125

2018-09-08 Mozambik              577,21  289,13D   0,82  -0,16  2   0,00  577,05  123  123
ePNA       Gwinea Bissau         577,56  288,31W  -0,82   0,16  2   0,00  577,72  120  121

2018-09-08 Szwajcaria            596,91  298,62D   4,57  -0,87  6   1,96  598,00   14    8
LN         Islandia              591,04  294,05W  -4,57   0,87  0  -1,96  589,95   33   42

2018-09-08 Finlandia             588,95  295,16D   5,00  -0,94  1   1,00  589,01   50   50
LN         Węgry                 583,31  290,16W  -5,00   0,94  0  -1,00  583,25   74   76

2018-09-08 Białoruś              582,38  291,10D  10,51  -1,62  5   1,93  582,69   81   81
LN         San Marino            562,17  280,59W -10,51   1,62  0  -1,93  561,86  185  186

2018-09-08 Mauretania            579,26  289,57D  -2,67   0,52  2   1,50  581,28  112   91
ePNA       Burkina Faso          587,94  292,24W   2,67  -0,52  0  -1,50  585,92   54   61

2018-09-08 Gambia                574,46  287,89D  -0,39   0,08  1   0,00  574,54  138  138
ePNA       Algieria              580,97  288,28W   0,39  -0,08  1   0,00  580,89   94   95

2018-09-08 Egipt                 584,64  294,35D   8,22  -1,39  6   1,96  585,21   69   67
ePNA       Niger                 576,59  286,13W  -8,22   1,39  0  -1,96  576,02  128  132

2018-09-08 Anglia                597,36  299,63D   1,57  -0,31  1  -1,00  596,05   10   15
LN         Hiszpania             600,31  298,06W  -1,57   0,31  2   1,00  601,62    4    4

2018-09-08 Estonia               582,24  291,87D  -3,63   0,70  0  -1,00  581,94   84   86
LN         Grecja                589,17  295,50W   3,63  -0,70  1   1,00  589,47   46   45

2018-09-08 Luksemburg            581,20  291,81D   2,81  -0,55  4   1,87  582,52   91   82
LN         Mołdawia              577,51  289,00W  -2,81   0,55  0  -1,87  576,19  121  129

2018-09-08 St. Vincent i Gren.   565,62  283,33D  -5,44   1,01  0  -1,50  565,13  179  179
LN         Nikaragua             577,28  288,77W   5,44  -1,01  2   1,50  577,77  122  120

2018-09-08 Maroko                592,77  298,28D  11,43  -1,70  3   1,75  592,82   27   28
ePNA       Malawi                575,58  286,85W -11,43   1,70  0  -1,75  575,53  133  133

2018-09-08 Kuba                  574,36  288,46D  13,84  -1,83 11   1,99  574,52  140  139
LN         Wyspy Turks i Caicos  552,55  274,62W -13,84   1,83  0  -1,99  552,39  201  201

2018-09-08 Montserrat            548,05  276,05D -12,97   1,79  1  -1,00  548,84  206  206
LN         Salwador              580,61  289,02W  12,97  -1,79  2   1,00  579,82  100  108


                            Mecze rozegrane w dniu 09.09.2018

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2018-09-09 Madagaskar            577,06  287,75D  -7,58   1,32  2   0,00  578,38  122  117
ePNA       Senegal               592,17  295,33W   7,58  -1,32  2   0,00  590,85   30   33

2018-09-09 Malediwy              561,78  280,89N  -5,18   0,97  0  -1,50  561,25  187  188
PAz        Indie                 572,14  286,07N   5,18  -0,97  2   1,50  572,67  151  149

2018-09-09 Sudan Płd.            563,99  284,57D  -5,20   0,97  0  -1,75  563,21  183  184
ePNA       Mali                  582,99  289,77W   5,20  -0,97  3   1,75  583,77   79   73

2018-09-09 Etiopia               574,80  288,87D   1,50  -0,30  1   1,00  575,50  136  134
ePNA       Sierra Leone          579,95  287,37W  -1,50   0,30  0  -1,00  579,25  107  114

2018-09-09 Suazi                 575,15  288,49D  -5,86   1,07  0  -1,50  574,72  134  137
ePNA       Tunezja               589,57  294,35W   5,86  -1,07  2   1,50  590,00   44   41

2018-09-09 Lesotho               576,11  288,49D  -2,90   0,57  1   0,00  576,68  130  129
ePNA       Wyspy Ziel. Przyl.    580,93  291,39W   2,90  -0,57  1   0,00  580,36   94  102

2018-09-09 Ukraina               594,09  297,30D   2,64  -0,52  1   1,00  594,57   20   17
LN         Słowacja              593,11  294,66W  -2,64   0,52  0  -1,00  592,63   26   28

2018-09-09 Rwanda                578,81  290,15D  -4,40   0,84  1  -1,00  578,65  115  115
ePNA       Wybrz. Kości Słon.    583,52  294,55W   4,40  -0,84  2   1,00  583,68   73   74

2018-09-09 Kongo                 579,39  289,36D  -0,43   0,09  1   0,00  579,48  111  110
ePNA       Zimbabwe              582,34  289,79W   0,43  -0,09  1   0,00  582,25   83   84

2018-09-09 Angola                576,21  288,83D   0,66  -0,13  1   1,00  577,08  128  124
ePNA       Botswana              578,08  288,17W  -0,66   0,13  0  -1,00  577,21  118  123

2018-09-09 Togo                  579,99  291,10D   1,75  -0,35  0   0,00  579,64  106  107
ePNA       Benin                 581,29  289,35W  -1,75   0,35  0   0,00  581,64   90   90

2018-09-09 Liberia               576,97  291,00D  -1,73   0,34  1   0,00  577,31  124  122
ePNA       DR Kongo              586,93  292,73W   1,73  -0,34  1   0,00  586,59   56   59

2018-09-09 Liban                 581,92  290,96N   0,04   0,00  0   0,00  581,92   83   87
tow.       Oman                  581,85  290,92N  -0,04   0,00  0   0,00  581,85   83   87

2018-09-09 Dania                 596,95  298,48D   1,52  -0,30  2   1,50  598,15   13    8
LN         Walia                 594,46  296,96W  -1,52   0,30  0  -1,50  593,26   18   25

2018-09-09 Bułgaria              588,65  295,95D   3,67  -0,71  1   1,00  588,94   52   51
LN         Norwegia              588,84  292,28W  -3,67   0,71  0  -1,00  588,55   51   52

2018-09-09 Gruzja                586,99  294,07D   5,23  -0,98  1   1,00  587,01   55   55
LN         Łotwa                 576,74  288,84W  -5,23   0,98  0  -1,00  576,72  127  128

2018-09-09 Macedonia             587,21  293,98D   4,37  -0,83  2   1,50  587,88   54   54
LN         Armenia               580,63  289,61W  -4,37   0,83  0  -1,50  579,96   99  105

2018-09-09 Gwinea                580,88  291,75D   6,74  -1,20  1   1,00  580,68   96   97
ePNA       Rep. Śr. Afryki       579,37  285,01W  -6,74   1,20  0  -1,00  579,57  112  108

2018-09-09 Niemcy                598,34  299,77D   2,34  -0,23  2   0,50  598,61    6    5
tow.       Peru                  597,25  297,43W  -2,34   0,23  1  -0,50  596,98   12   13

2018-09-09 Francja               603,61  302,11D   4,14  -0,79  2   1,00  603,82    3    2
LN         Holandia              597,25  297,97W  -4,14   0,79  1  -1,00  597,04   11   12

2018-09-09 Cypr                  580,84  292,67D  -0,45   0,09  2   1,00  581,93   97   87
LN         Słowenia              586,79  293,12W   0,45  -0,09  1  -1,00  585,70   58   64

2018-09-09 Liechtenstein         571,53  285,66D   0,07  -0,01  2   1,50  573,02  153  146
LN         Gibraltar             570,93  285,59W  -0,07   0,01  0  -1,50  569,44  159  164

2018-09-09 Am. Wyspy Dziew.      553,36  276,68N -15,45   1,89  0  -1,99  553,26  199  200
LN         Kanada                584,27  292,13N  15,45  -1,89  8   1,99  584,37   71   70

2018-09-09 Aruba                 560,10  280,05N  -5,46   1,01  3   1,50  562,61  189  186
LN         Bermudy               571,02  285,51N   5,46  -1,01  1  -1,50  568,51  158  168

2018-09-09 Jamajka               583,30  290,56D  12,22  -1,75  4   1,87  583,42   75   75
LN         Kajmany               561,22  278,34W -12,22   1,75  0  -1,87  561,10  188  189

2018-09-09 St. Kitts i Nevis     572,93  287,37D   5,62  -1,04  1   1,00  572,89  146  147
LN         Portoryko             564,39  281,75W  -5,62   1,04  0  -1,00  564,43  181  181


                            Mecze rozegrane w dniu 10.09.2018

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2018-09-10 Kambodża              559,36  282,39D   0,50  -0,05  1  -0,75  558,56  191  191
tow.       Malezja               565,66  281,89W  -0,50   0,05  3   0,75  566,46  178  175

2018-09-10 Kirgistan             573,74  288,64D  -4,34   0,41  2   0,50  574,65  143  139
tow.       Syria                 586,68  292,98W   4,34  -0,41  1  -0,50  585,77   57   62

2018-09-10 Kuwejt                580,48  289,86D  -2,23   0,22  2   0,00  580,70  101   96
tow.       Irak                  585,33  292,09W   2,23  -0,22  2   0,00  585,11   66   68

2018-09-10 Bahrajn               579,48  290,06D  -1,11   0,11  0   0,00  579,59  111  107
tow.       Chiny                 583,13  291,17W   1,11  -0,11  0   0,00  583,02   78   78

2018-09-10 Rosja                 594,04  296,54D   0,97  -0,09  5   0,93  594,88   21   16
tow.       Czechy                589,10  295,57W  -0,97   0,09  1  -0,93  588,26   48   53

2018-09-10 Arabia Saudyjska      586,83  295,72D   6,26  -0,56  2   0,00  586,27   56   57
tow.       Boliwia               589,15  289,46W  -6,26   0,56  2   0,00  589,71   47   45

2018-09-10 Portugalia            597,53  298,72D   2,15  -0,42  1   1,00  598,11   10    9
LN         Włochy                594,13  296,57W  -2,15   0,42  0  -1,00  593,55   19   22

2018-09-10 Szwecja               595,61  300,04D   5,57  -1,03  2  -1,00  593,58   16   21
LN         Turcja                589,98  294,47W  -5,57   1,03  3   1,00  592,01   42   30

2018-09-10 Szkocja               590,18  295,35D   0,94  -0,19  2   1,50  591,49   40   32
LN         Albania               586,64  294,41W  -0,94   0,19  0  -1,50  585,33   58   66

2018-09-10 Czarnogóra            588,14  294,06D   5,45  -1,01  2   1,50  588,63   53   51
LN         Litwa                 579,36  288,61W  -5,45   1,01  0  -1,50  578,87  112  114

2018-09-10 Serbia                593,72  297,50D   2,51  -0,49  2   0,00  593,23   23   25
LN         Rumunia               590,76  294,99W  -2,51   0,49  2   0,00  591,25   35   33

2018-09-10 Andora                574,13  289,27D   0,56  -0,11  1   0,00  574,02  141  142
LN         Kazachstan            577,85  288,71W  -0,56   0,11  1   0,00  577,96  119  119

2018-09-10 Kosovo                584,35  291,70D   2,07  -0,41  2   1,50  585,44   71   65
LN         Wyspy Owcze           580,51  289,63W  -2,07   0,41  0  -1,50  579,42   99  111

2018-09-10 Malta                 573,11  286,84D  -2,31   0,46  1   0,00  573,57  145  144
LN         Azerbejdżan           580,71  289,15W   2,31  -0,46  1   0,00  580,25   96  101

2018-09-10 Curacao               574,38  288,96D   6,78  -1,21 10   1,99  575,16  140  135
LN         Grenada               566,24  282,18W  -6,78   1,21  0  -1,99  565,46  176  178


                         Mecze rozegrane w dniach 11-15.09.2018

==========================================================================================
  Data     Mecz                   Rank1  RankDWS    RR     PT   W    PW    Rank2   M1   M2
==========================================================================================
2018-09-11 Indonezja             572,44  286,02D   2,95  -0,29  1   0,50  572,65  152  149
tow.       Mauritius             569,57  283,07W  -2,95   0,29  0  -0,50  569,36  162  164

2018-09-11 Japonia               589,77  294,41D   1,01  -0,10  3   0,87  590,54   44   39
tow.       Kostaryka             590,59  293,40W  -1,01   0,10  0  -0,87  589,82   38   43

2018-09-11 Korea Płd.            590,54  297,26D   0,93  -0,09  0   0,00  590,45   39   40
tow.       Chile                 594,51  296,33W  -0,93   0,09  0   0,00  594,60   18   17

2018-09-11 Singapur              566,47  282,94D   0,13  -0,01  2   0,75  567,21  174  172
tow.       Fidżi                 568,43  282,81W  -0,13   0,01  0  -0,75  567,69  169  170

2018-09-11 Kenia                 579,51  292,61D   5,81  -0,53  1   0,50  579,48  109  109
tow.       Malawi                575,53  286,80W  -5,81   0,53  0  -0,50  575,56  133  133

2018-09-11 Uzbekistan            584,94  293,53D  -2,65   0,26  0  -0,50  584,70   69   70
tow.       Iran                  593,93  296,18W   2,65  -0,26  1   0,50  594,17   20   20

2018-09-11 Gabon                 580,11  290,02D  -1,88   0,18  0  -0,50  579,79  102  104
tow.       Zambia                582,83  291,90W   1,88  -0,18  1   0,50  583,15   80   78

2018-09-11 Jordania              580,08  291,81D   2,48  -0,24  0   0,00  579,84  103  103
tow.       Oman                  581,85  289,33W  -2,48   0,24  0   0,00  582,09   89   85

2018-09-11 Katar                 581,07  290,96D   2,43  -0,24  3   0,87  581,70   94   89
tow.       Palestyna             578,50  288,53W  -2,43   0,24  0  -0,87  577,87  116  119

2018-09-11 Zjedn. Emiraty Arab.  581,57  290,78N  12,75  -0,89  3   0,87  581,55   91   92
tow.       Laos                  556,06  278,03N -12,75   0,89  0  -0,87  556,08  194  194

2018-09-11 Irlandia Płn.         589,10  295,08D   2,71  -0,26  3   0,87  589,71   48   44
tow.       Izrael                582,28  292,37W  -2,71   0,26  0  -0,87  581,67   83   90

2018-09-11 Polska                592,95  296,74D   2,54  -0,25  1   0,00  592,70   26   27
tow.       Irlandia              589,15  294,20W  -2,54   0,25  1   0,00  589,40   47   46

2018-09-11 Islandia              589,95  296,99D  -4,60   0,87  0  -1,75  589,07   43   48
LN         Belgia                603,62  301,59W   4,60  -0,87  3   1,75  604,50    3    2

2018-09-11 Hiszpania             601,62  302,25D   4,59  -0,87  6   1,96  602,71    4    4
LN         Chorwacja             598,55  297,66W  -4,59   0,87  0  -1,96  597,46    6   10

2018-09-11 Bośnia i Hercegowina  593,33  296,54D   0,75  -0,15  1   1,00  594,18   23   19
LN         Austria               594,08  295,79W  -0,75   0,15  0  -1,00  593,23   19   24

2018-09-11 Finlandia             589,01  295,22D   4,85  -0,91  1   1,00  589,10   49   47
LN         Estonia               581,94  290,37W  -4,85   0,91  0  -1,00  581,85   86   88

2018-09-11 Węgry                 583,25  293,15D  -2,65   0,52  2   1,00  584,77   77   69
LN         Grecja                589,47  295,80W   2,65  -0,52  1  -1,00  587,95   46   53

2018-09-11 Mołdawia              576,19  288,51D  -2,77   0,54  0   0,00  576,73  130  128
LN         Białoruś              582,69  291,28W   2,77  -0,54  0   0,00  582,15   81   84

2018-09-11 San Marino            561,86  281,58D  -7,81   1,34  0  -1,75  561,45  187  188
LN         Luksemburg            582,52  289,39W   7,81  -1,34  3   1,75  582,93   82   80

2018-09-11 Anglia                596,05  298,32D   0,03   0,00  1   0,50  596,55   15   14
tow.       Szwajcaria            598,00  298,29W  -0,03   0,00  0  -0,50  597,50   10    9

2018-09-11 Liberia               577,31  288,65N  -6,57   0,59  1  -0,50  577,40  122  122
tow.       Nigeria               590,45  295,22N   6,57  -0,59  2   0,50  590,36   41   41

2018-09-11 Kolumbia              597,51  298,75N   0,65  -0,06  0   0,00  597,45   11   11
tow.       Argentyna             596,20  298,10N  -0,65   0,06  0   0,00  596,26   14   15

2018-09-11 Brazylia              605,42  302,71N  12,80  -0,89  5   0,96  605,49    1    1
tow.       Salwador              579,82  289,91N -12,80   0,89  0  -0,96  579,75  105  105

2018-09-11 Ekwador               590,48  295,24N   3,74  -0,36  2   0,75  590,87   40   36
tow.       Gwatemala             583,00  291,50N  -3,74   0,36  0  -0,75  582,61   79   81

2018-09-11 Panama                585,84  294,72D  -0,70   0,07  0  -0,75  585,16   61   67
tow.       Wenezuela             591,92  295,42W   0,70  -0,07  2   0,75  592,60   31   29

2018-09-11 USA                   590,91  297,35D   1,45  -0,14  1   0,50  591,27   35   33
tow.       Meksyk                592,57  295,90W  -1,45   0,14  0  -0,50  592,21   29   30

2018-09-12 Nepal                 563,57  281,78N   1,16  -0,23  0  -1,75  561,59  183  187
PAz        Malediwy              561,25  280,62N  -1,16   0,23  3   1,75  563,23  188  179

2018-09-12 Indie                 572,67  286,33N   4,82  -0,91  3   1,50  573,26  149  155
PAz        Pakistan              563,03  281,51N  -4,82   0,91  1  -1,50  562,44  185  186

2018-09-15 Malediwy              563,23  281,61N  -5,02   0,94  2   1,00  565,17  188  179
PAz        Indie                 573,26  286,63N   5,02  -0,94  1  -1,00  571,32  149  155
             Tabela rankingowa
          stan po dniu 15.09.2018r.

====================================================
M-ce Drużyna               Ranking  Ranking  Ranking
                           domowy  wyjazdowy  łączny
====================================================
  1. Brazylia               302,80  302,69    605,49
  2. Belgia                 302,03  302,47    604,50
  3. Francja                302,32  301,50    603,82
  4. Hiszpania              303,34  299,37    602,71
  5. Niemcy                 300,04  298,57    598,61
  6. Urugwaj                300,89  297,36    598,25
  7. Dania                  299,68  298,47    598,15
  8. Portugalia             299,30  298,81    598,11
  9. Szwajcaria             299,71  297,79    597,50
 10. Chorwacja              300,89  296,57    597,46
 11. Kolumbia               298,01  299,44    597,45
 12. Holandia               299,28  297,76    597,04
 13. Peru                   299,82  297,16    596,98
 14. Anglia                 298,82  297,73    596,55
 15. Argentyna              298,46  297,80    596,26
 16. Rosja                  297,38  297,50    594,88
 17. Chile                  298,18  296,42    594,60
 18. Ukraina                297,78  296,79    594,57
 19. Bośnia i Hercegowina   297,39  296,79    594,18
 20. Iran                   297,75  296,42    594,17
 21. Szwecja                298,01  295,57    593,58
 22. Włochy                 297,56  295,99    593,55
 23. Walia                  297,50  295,76    593,26
 24. Austria                298,29  294,94    593,23
 25. Serbia                 297,01  296,22    593,23
 26. Maroko                 298,33  294,49    592,82
 27. Polska                 296,49  296,21    592,70
 28. Słowacja               298,45  294,18    592,63
 29. Wenezuela              296,50  296,10    592,60
 30. Meksyk                 296,67  295,54    592,21
 31. Turcja                 295,51  296,50    592,01
 32. Szkocja                296,66  294,83    591,49
 33. USA                    297,71  293,56    591,27
 34. Rumunia                295,77  295,48    591,25
 35. Australia              298,26  292,97    591,23
 36. Ekwador                296,30  294,57    590,87
 37. Senegal                296,84  294,01    590,85
 38. Paragwaj               293,35  297,49    590,84
 39. Japonia                295,18  295,36    590,54
 40. Korea Płd.             297,17  293,28    590,45
 41. Nigeria                296,07  294,29    590,36
 42. Tunezja                295,22  294,78    590,00
 43. Kostaryka              297,19  292,63    589,82
 44. Irlandia Płn.          295,69  294,02    589,71
 45. Boliwia                299,69  290,02    589,71
 46. Irlandia               294,95  294,45    589,40
 47. Finlandia              295,31  293,79    589,10
 48. Islandia               296,11  292,96    589,07
 49. Bułgaria               296,24  292,70    588,94
 50. Czarnogóra             294,55  294,08    588,63
 51. Norwegia               296,56  291,99    588,55
 52. Czechy                 293,53  294,73    588,26
 53. Grecja                 293,67  294,28    587,95
 54. Macedonia              294,65  293,23    587,88
 55. Gruzja                 294,09  292,92    587,01
 56. DR Kongo               294,20  292,39    586,59
 57. Arabia Saudyjska       295,16  291,11    586,27
 58. Burkina Faso           295,70  290,22    585,92
 59. Kamerun                293,86  291,99    585,85
 60. Honduras               294,13  291,71    585,84
 61. Syria                  293,70  292,07    585,77
 62. Słowenia               293,67  292,03    585,70
 63. Ghana                  292,39  293,05    585,44
 64. Kosovo                 292,79  292,65    585,44
 65. Albania                292,23  293,10    585,33
 66. Egipt                  294,92  290,29    585,21
 67. Panama                 294,04  291,12    585,16
 68. Irak                   293,24  291,87    585,11
 69. Węgry                  294,67  290,10    584,77
 70. Uzbekistan             293,29  291,41    584,70
 71. Afryka Płd.            292,14  292,44    584,58
 72. Kanada                 295,20  289,17    584,37
 73. Haiti                  290,67  293,17    583,84
 74. Mali                   293,22  290,55    583,77
 75. Wybrz. Kości Słon.     288,97  294,71    583,68
 76. Jamajka                290,68  292,74    583,42
 77. Libia                  292,33  291,03    583,36
 78. Zambia                 290,93  292,22    583,15
 79. Chiny                  291,96  291,06    583,02
 80. Luksemburg             293,13  289,80    582,93
 81. Gwatemala              293,55  289,06    582,61
 82. Zimbabwe               292,55  289,70    582,25
 83. Nowa Zelandia          293,45  288,73    582,18
 84. Białoruś               291,41  290,74    582,15
 85. Oman                   292,52  289,57    582,09
 86. Cypr                   293,76  288,17    581,93
 87. Liban                  290,18  291,74    581,92
 88. Estonia                291,57  290,28    581,85
 89. Katar                  291,59  290,11    581,70
 90. Izrael                 289,91  291,76    581,67
 91. Benin                  291,94  289,70    581,64
 92. Zjedn. Emiraty Arab.   293,26  288,29    581,55
 93. Mauretania             291,59  289,69    581,28
 94. Korea Płn.             294,11  287,09    581,20
 95. Algieria               292,69  288,20    580,89
 96. Kuwejt                 290,08  290,62    580,70
 97. Gwinea                 291,55  289,13    580,68
 98. Trynidad i Tobago      292,06  288,54    580,60
 99. Uganda                 291,49  288,99    580,48
100. Wyspy Ziel. Przyl.     289,54  290,82    580,36
101. Azerbejdżan            291,56  288,69    580,25
102. Armenia                291,02  288,94    579,96
103. Jordania               291,57  288,27    579,84
104. Gabon                  289,70  290,09    579,79
105. Salwador               291,56  288,19    579,75
106. Togo                   290,75  288,89    579,64
107. Bahrajn                290,17  289,42    579,59
108. Rep. Śr. Afryki        294,36  285,21    579,57
109. Kenia                  292,58  286,90    579,48
110. Kongo                  289,45  290,03    579,48
111. Wyspy Owcze            290,88  288,54    579,42
112. Tanzania               290,67  288,61    579,28
113. Sierra Leone           292,58  286,67    579,25
114. Litwa                  290,75  288,12    578,87
115. Rwanda                 289,99  288,66    578,65
116. Madagaskar             289,07  289,31    578,38
117. Namibia                291,22  287,02    578,24
118. Kazachstan             289,14  288,82    577,96
119. Palestyna              289,97  287,90    577,87
120. Nikaragua              288,51  289,26    577,77
121. Gwinea Bissau          289,25  288,47    577,72
122. Liberia                291,38  286,02    577,40
123. Botswana               289,91  287,30    577,21
124. Angola                 289,70  287,38    577,08
125. Mozambik               288,97  288,08    577,05
126. Burundi                287,95  288,96    576,91
127. Tajlandia              289,20  287,61    576,81
128. Mołdawia               289,05  287,68    576,73
129. Łotwa                  287,90  288,82    576,72
130. Lesotho                289,06  287,62    576,68
131. Gwinea Równikowa       291,03  285,06    576,09
132. Niger                  290,46  285,56    576,02
133. Malawi                 288,73  286,83    575,56
134. Etiopia                289,57  285,93    575,50
135. Curacao                289,74  285,42    575,16
136. Sudan                  288,45  286,63    575,08
137. Wietnam                287,54  287,24    574,78
138. Suazi                  288,06  286,66    574,72
139. Kirgistan              289,55  285,10    574,65
140. Gambia                 287,97  286,57    574,54
141. Kuba                   288,62  285,90    574,52
142. Andora                 289,16  284,86    574,02
143. Czad                   288,80  285,06    573,86
144. Malta                  287,30  286,27    573,57
145. Belize                 287,10  286,41    573,51
146. Liechtenstein          287,15  285,87    573,02
147. St. Kitts i Nevis      287,33  285,56    572,89
148. Filipiny               287,13  285,57    572,70
149. Indonezja              286,23  286,42    572,65
150. Wyspy św. Tomasza      288,32  284,33    572,65
151. Turkmenistan           288,66  283,84    572,50
152. Komory                 288,75  283,11    571,86
153. Tadżykistan            286,81  284,72    571,53
154. Hongkong               287,08  284,28    571,36
155. Indie                  287,95  283,37    571,32
156. Afganistan             287,59  283,71    571,30
157. Jemen                  284,80  286,32    571,12
158. Dominikana             287,44  283,34    570,78
159. Nowa Kaledonia         286,68  283,99    570,67
160. Surinam                283,98  285,79    569,77
161. Wyspy Salomona         286,40  283,34    569,74
162. Tahiti                 284,11  285,33    569,44
163. Gibraltar              285,34  284,10    569,44
164. Mauritius              286,50  282,86    569,36
165. Antigua i Barbuda      285,26  283,79    569,05
166. Gujana                 286,37  282,68    569,05
167. Erytrea                286,00  282,70    568,70
168. Bermudy                283,68  284,83    568,51
169. Barbados               283,04  284,84    567,88
170. Fidżi                  285,62  282,07    567,69
171. Vanuatu                286,16  281,31    567,47
172. Singapur               283,68  283,53    567,21
173. St. Lucia              281,31  285,84    567,15
174. Myanmar                282,24  284,43    566,67
175. Malezja                283,77  282,69    566,46
176. Seszele                284,63  281,69    566,32
177. Tajwan                 285,27  280,80    566,07
178. Grenada                284,06  281,40    565,46
179. Malediwy               283,89  281,28    565,17
180. St. Vincent i Gren.    282,84  282,29    565,13
181. Papua Nowa Gwinea      282,53  282,09    564,62
182. Portoryko              282,64  281,79    564,43
183. Dominika               280,36  283,71    564,07
184. Sudan Płd.             283,79  279,42    563,21
185. Aruba                  283,45  279,16    562,61
186. Pakistan               283,12  279,32    562,44
187. Nepal                  281,57  280,02    561,59
188. San Marino             281,17  280,28    561,45
189. Kajmany                282,88  278,22    561,10
190. Bahamy                 279,66  279,95    559,61
191. Kambodża               281,59  276,97    558,56
192. Somalia                280,13  278,15    558,28
193. Guam                   280,51  277,62    558,13
194. Laos                   280,35  275,73    556,08
195. Sri Lanka              278,86  276,77    555,63
196. Bangladesz             278,99  276,41    555,40
197. Timor Wschodni         280,88  274,37    555,25
198. Dżibuti                278,61  276,17    554,78
199. Makao                  278,57  274,78    553,35
200. Am. Wyspy Dziew.       275,70  277,56    553,26
201. Wyspy Turks i Caicos   277,93  274,46    552,39
202. Mongolia               278,37  273,69    552,06
203. Brunei                 276,06  275,20    551,26
204. Bryt. Wyspy Dziew.     275,52  274,76    550,28
205. Bhutan                 276,67  272,70    549,37
206. Montserrat             276,84  272,00    548,84
207. Anguilla               274,16  273,74    547,90
208. Samoa                  272,31  273,61    545,92
209. Wyspy Cooka            272,31  272,56    544,87
210. Tonga                  268,41  271,54    539,95
211. Am. Samoa              269,03  269,26    538,29

 
                  Największe różnice
 ===================================================
                           Miejsce  Miejsce  Różnica
                           wg FIFA   wg ZR    miejsc
 ===================================================
  1.  Gruzja                  93       55       38
  2.  Rosja                   46       16       30
  3.  Ekwador                 60       36       24
  4.  Jamajka                 53       76       23
  5.  Węgry                   49       69       20
  6.  Maroko                  45       26       19
  7.  Tunezja                 23       42       19
  8.  Irlandia                30       46       16
  9.  Irlandia Płn.           28       44       16
 10.  DR Kongo                40       56       16
 11.  Bośnia i Hercegow       34       19       15
 12.  Korea Płd.              55       40       15
 13.  Japonia                 54       39       15
 14.  Meksyk                  16       30       14
 15.  Boliwia                 59       45       14
 16.  Arabia Saudyjska        71       57       14
 17.  Macedonia               68       54       14
 18.  Iran                    33       20       13
 19.  Islandia                36       48       12
 20.  Senegal                 25       37       12
 21.  Ghana                   51       63       12
 22.  USA                     22       33       11
 23.  Ukraina                 29       18       11
 24.  Grecja                  42       53       11
 25.  Finlandia               58       47       11
 26.  Serbia                  35       25       10
 27.  Polska                  18       27        9